Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

Atrakcje w regionie

Wędrując po powiecie tomaszowskim odnajdziemy miejsca związane z bytnością na tym terenie królów Polski oraz carów rosyjskich, ślady historyczne związane z rozwojem przemysłu w Tomaszowie Mazowieckim oraz liczne obiekty historyczno-wojskowe.

Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta w Spale

Jest on hołdem oddanym leśnikom i drzewiarzom, członkom ich rodzin poległych z bronią w ręku w czasie II wojny światowej.Symboliczny Dom Pamięci to reprezentacyjna leśniczówka, wybudowana w 1983 r. Przy niej stoi odsłonięty w 1982 r. obelisk dłuta łódzkiego rzeźbiarza – Zbigniewa Władyki, przedstawiający postać leśnika. Dom Pamięci składa się z kilku izb w całości udostępnianych zwiedzającym. Centralną izbą jest tutaj Izba Hołdu. Na honorowym miejscu ustawione są urny z ziemią z pól bitewnych II wojny światowej.

Zespół bunkrów napilicznych III rzeszy

Kompleks bunkrów w Jeleniu -niedaleko wsi Jeleń znajduje się gratka dla wszystkich interesujących się II wojną światową - kompleks poniemieckich bunkrów "Anlage Mitte" ( tłum. Stanowisko dowodzenia, obszar środek ). Bunkry są doskonale zachowane a trzeba wiedzieć, że powstały w roku 1940. Dziś porośnięte są mchem co utrudnia ich lokalizację.

Główny obiekt kompleksu w Konewce - żelbetowy bunkier - schron, ma długość 380 m oraz przekrój ostrołuku mającego przy podstawie szerokość 15 m i wysokość 9 m, w którym między betonowymi peronami biegnie tor umożliwiający wjazd całego składu pociągu. Wzdłuż głównego tunelu biegnie korytarz boczny, podzielony drzwiami gazoszczelnymi na ciąg niewielkich pomieszczeń. Obok schronu kolejowego zbudowano zespół schronów technicznych mieszczących kotłownię, urządzenia wentylacyjne i siłownię elektryczną. Obiekty te łączyły ze schronem kolejowym trzy podziemne kanały techniczne. W skład kompleksu wchodziły również schrony mieszczące: stację pomp i uzdatniania wody, zbiornik i chłodnicę wody technologicznej.

Ukończone obiekty zamaskowano przed możliwością wykrycia z powietrza, montując na stropach drewniane, kryte papą dachy, a na schronie kolejowym umocowano siatki maskujące i atrapy drzew. Teren wokół otoczono dwoma rzędami płotu z siatki i drutu kolczastego i prawdopodobnie polami minowymi. W 2006 r. trasa turystyczna „Bunkier w Konewce” została nagrodzona certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej, przyznawanym najlepszym produktom turystycznym w kraju.

Zespół klasztorny franciszkanów w Smardzewicach

map4u.pl

Siedemnastowieczny kompleks zabudowań klasztornych Franciszkanów uznawany jest za perłę baroku. W latach 1722–1746 za sprawą biskupa kujawskiego Krzysztofa Antoniego zbudowano murowany klasztor otaczając murem także kościół. Z tego samego okresu co kościół pochodzi ołtarz główny z cudownym obrazem św. Anny Samotrzeciej z I połowy XVII w. Po bokach dwa ołtarze boczne z rzeźbami i zabytkowymi obrazami. W całym kościele znajduje się jedenaście ołtarzy w stylu barokowym.

Zespół Pałacowy Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim

Zbudowany w 1812 roku przez hrabiego Antoniego Ostrowskiego według projektu Lessla w stylu klasycystycznym o charakterze romantycznym, z przeznaczeniem na letnią rezydencję.

Zamek Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu

Obronna, gotycka warownia została wzniesiona za panowania Kazimierza Wielkiego. Budowę datuje się na okres 1356-1370. Zamek posadowiony w dolinie Pilicy, w miejscu o naturalnych walorach obronnych, na szlaku handlowym, strzegł komory celnej i przeprawy na Pilicy. Budowlę wniesiono z miejscowego rdzawobrunatnego piaskowca, na rzucie regularnego czworoboku o powierzchni około 1500 m2. Całość założenia otoczono szeroką fosą, która dzięki specjalnemu przekopowi była zasilana wodami Pilicy. Zabudowę wewnętrzną tworzył budynek w kształcie litery L. W obwodzie murów znajdowały się dwie wieże. Podczas potopu szwedzkiego zamek został zdobyty i nieodwracalnie zniszczony. Do czasów współczesnych zachowały się jedynie fundamenty z pozostałościami piwnic i baszt oraz ślady fosy. W 2005 r. rozpoczęto prace dotyczące rozbudowy, adaptacji i częściowej rekonstrukcji ruin zamku. Utrwalone ruiny zamku po częściowej rekonstrukcji wybranych odcinków muru oraz po pracach adaptacyjnych i konserwatorskich będą spełniać funkcje edukacyjne i turystyczne. Zakończenie inwestycji przewidziane było na koniec roku 2012. Uroczyste oddanie do użytkowania publicznego zrekonstruowanych ruin zamku odbyło się w dniu 15 czerwca 2013

Kościół Św. Idziego w Inowłodzu

Kościół Św. Idziego w Inowłodzu: z końca XI w., romański kościół obronny. Jedna z najstarszych świątyń w Polsce. Jego fundatorem był Władysław Herman. Kościółek znajduje się na szlaku romańskim. Z wysokiego wzgórza, na którym stoi świątynia, roztacza się piękny widok na dolinę Pilicy.

Skansen rzeki Pilicy

Skansen rzeki Pilicy pierwsze w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęcone rzece. Możemy tu zobaczyć obiekty, będące osobliwościami zarówno ze względu na ich historię, jak też przeznaczenie i architekturę. Obiekty i eksponaty zgromadzone są w działach: Młynarstwo wodne w dorzeczu Pilicy, Wojenne trofea Pilicy, Oś rzeki Pilicy, Pamiątki po dawnej Spale oraz Wioślarstwo i szkutnictwo ludowe.

Groty Nagórzyckie

Groty Nagórzyckie sztuczne wyrobiska po dawnej kopalni piasku. Utworzono tu trasę turystyczną o długości 160 metrów, którą pokonuje się z przewodnikiem. Podczas spaceru oświetlonym chodnikiem podziwia się przestrzeń podziemia oraz ekspozycje związane z historią i legendami tego miejsca. Są tam m.in. manekiny górników oraz diabła nagórzyckiego. Zwiedzaniu grot towarzyszą efekty świetlne i akustyczne.

Walory kulturowe

We wszystkich gminach wiejskich powiatu tomaszowskiego silne są tradycje rękodzieła ludowego szczególnie plecionkarstwo, zdobnictwo papierowe, haft, tkactwo, koronkarstwo, bibułkarstwo oraz rzeźbiarstwo w drewnie. Na terenie powiatu odbywa się wiele ciekawych imprez folklorystycznych, na których można posmakować lokalnych specjałów i poznać przykłady lokalnego rękodzieła.

czerwiec
Sobótki w Smardzewicach

czerwiec
Miodobranie w Żelechlinku

lipiec
Konkurs ubijania masła w Lubochni

październik
Święto Ziemniaka w Brzustowie

listopad
Pierzawka w Rzeczycy

listopad
Kiszenie kapusty w Budziszewicach

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE