Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

Powiat tomaszowski - herb

Powiat tomaszowski

Powierzchnia: 1 025 km2

Liczba ludności: 118 234

http://powiat-tomaszowski.pl

Powiat tomaszowski - 1

Powiat Tomaszowski

Powiat tomaszowski położony jest we wschodniej części województwa łódzkiego. Jest to powiat korzystnie położony geograficznie,  bardzo dobrze  skomunikowany.  Blisko położone są stolica regionu- Łódź oraz stolica Polski-Warszawa.

Stolica powiatu: miasto Tomaszów Mazowiecki
Gminy: gmina wiejska Tomaszów Mazowiecki, Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Ujazd i Żelechlinek
Dochody: w 2016 r. dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosły o 9,6 % w porównaniu z rokiem poprzednim

Gospodarka

Specjalizacja gospodarcza powiatu tomaszowskiego opiera się na sześciu podstawowych filarach, którymi są: przemysł ceramiczno-budowlany, wydobywanie surowców skalnych, przemysł drzewny i meblarski oraz papierniczy, przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł chemiczny oraz elektromaszynowy. Silny wizerunek gospodarczy opiera się głównie na dynamicznie rozwijającej się branży ceramiczno-budowlanej oraz na przetwórstwie rolno-spożywczym o potencjale konsolidacji i budowy klastra. Uzupełnieniem głównego profilu gospodarczego powiatu tomaszowskiego są: przemysł włókienniczy i odzieżowy, przemysł metalowy i budownictwo. Ważnym gospodarczym filarem jest także turystyka.

Inwestycje

Powiat realizuje szereg inwestycji w celu poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy infrastruktury drogowej oraz infrastruktury społecznej. Projekty realizowane w perspektywie finansowania 2014-2020

 1. Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)
  http://powiat-tomaszowski.pl/65-test.html
   
 2. Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim
  http://powiat-tomaszowski.pl/termomodernizacja-filii-domu-pomocy-spolecznej-nr-1-przy-ulicy-farbiarskiej-2729-w-tomaszowie-mazowi.html
   
 3. Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim
  http://www.powiat-tomaszowski.pl/modernizacja-i-adaptacja-centrum-ksztalcenia-praktycznego-w-zespole-szkol-ponadgimnazjalnych-nr-3-w-.html
   
 4. Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej
  http://www.powiat-tomaszowski.pl/rozwoj-potencjalu-spoleczno-gospodarczego-obszaru-rewitalizowanego-przy-ulicy-farbiarskiej-w-tomaszo.html
   
 5. Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski http://powiat-tomaszowski.pl/rozwoj-e-uslug-publicznych-z-zakresu-infrastruktury-informacji-przestrzennej-swiadczonych-przez-powi.html

Atuty Powiatu Tomaszowskiego

• umiejscowienie powiatu tomaszowskiego na przebiegu dróg o dużym znaczeniu krajowym oraz regionalnym,
• bogactwo środowiska przyrodniczego będące podstawą do rozwoju turystyki oraz rekreacji,
• oprócz walorów krajobrazowych (dolin, rozległych lasów, zbiorników wodnych, rzek) na terenie powiatu występują złoża surowców naturalnych, które dają podstawy do rozwoju przemysłu (ze szczególnym uwzględnieniem branży ceramiczno-budowlanej oraz produkcji szkła),
• na obszarze powiatu tomaszowskiego znajduje się w chwili obecnej około 20 terenów inwestycyjnych,
• budowany jest kompleksowy system obsługi inwestora w ścisłej współpracy pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego: powiat, gminy powiatu oraz miasto Tomaszów Mazowiecki,
• dobrze rozwinięte szkolnictwo ponadgimnazjalne, dopasowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, aktywne szkoły ponadgimnazjalne realizujące wartościowe projekty unijne oraz międzynarodowe

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE