Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

Żelechlinek - herb

Żelechlinek

Powierzchnia: 92,01 km²

Liczba ludności: 3 470 (2006)

http://www.zelechlinek.pl

Żelechlinek - 1

Żelechlinek

Gmina Żelechlinek położona jest w województwie łódzkim, w północnej części powiatu tomaszowskiego. Sąsiaduje z siedmioma gminami: Jeżów, Głuchów, Rawa Mazowiecka, Czerniewice, Lubochnia, Budziszewice i Koluszki.

Posiada bliskie powiązania komunikacyjne:

  • od wschodu z drogą krajową nr 8 – Warszawa–Katowice
  • od północy z drogą krajową nr 72 – Łódź–Rawa Mazowiecka
  • od zachodu i południowego zachodu z drogą wojewódzką nr 715 – Ujazd–Koluszki.

Powierzchnia

Powierzchnię powyżej 92 km2 zamieszkuje 3374 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi niespełna 37 os./km2 i jest najmniejsza w całym powiecie. Tę małą liczbę należy zaliczyć do walorów środowiska, ponieważ powietrze jest mniej zanieczyszczone i jest większy kontakt z naturą. Stopa bezrobocia nie odbiega od aktualnej ustalonej stopy w powiecie tomaszowskim i wynosi ok. 8,20%.

Gmina, niegdyś rolnicza, z uwagi na niską przydatność gleb do rolnictwa (na terenie gminy występują głownie klasy bonitacyjne V i VI), zmienia swoje funkcje na rolniczo-usługowo-przemysłowe. Zwiększa się liczba osób zatrudnionych poza rolnictwem, bardzo dobrze rozwija się infrastruktura techniczna, powstają osiedla o zabudowie jednorodzinnej, następuje przejmowanie przez ludność miejskiego stylu życia.

Przemysł

Zakłady przemysłowe, które powstały na terenie gminy posiadają lokalizację rozproszoną. Najważniejszymi surowcami niezbędnymi do rozwoju przemysłu są surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Na ich bazie rozwinął się przemysł młynarski i przetwórstwo mięsne. Działają prężnie piekarnie, funkcjonują również zakłady produkujące opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania kartonowe.

Infrastruktura

Gmina może pochwalić się dobrze rozwinięta infrastrukturą techniczną. Teren gminy jest zwodociągowany niemalże w 100 %, skanalizowany w 25%, drogi są utwardzone, a obiekty użyteczności publicznej stanowią dobre zaplecze do realizacji zadań mających na celu zaspakajanie podstawowych potrzeb wspólnoty. Ważnym atutem jest też fakt, iż gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący 100% jej terenu, co wpływa na proces decyzyjny potencjalnych inwestorów.

Aktualne oferty inwestycyjne

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE