Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

Rokiciny - herb

Rokiciny

Powierzchnia: 90,5 km2

Liczba ludności: 6 073 (2016)

http://www.rokiciny.net

Rokiciny - 1

Gmina Rokiciny

Gmina Rokiciny to atrakcyjne miejsce łączące tradycje i kulturę wsi z wymaganiami jakie stawia współczesność.

Rokiciny - 1
Rokiciny - 2
Rokiciny - 3

Lokalizacja

Rokiciny to przyjazna, otwarta i dynamicznie rozwijająca się gmina rolnicza w woj. łódzkim znajdująca się na granicy łączącej powiat tomaszowski z łódzkim-wschodnim. Położona jest w doskonałym miejscu komunikacyjnym na szlaku kolejowym Częstochowa – Koluszki. W jej centrum krzyżują się także dwie drogi wojewódzkie nr 713 relacji Łódź - Opoczno oraz nr 716 relacji Piotrków-Trybunalski - Koluszki.

Bliskie położenie aglomeracji łódzkiej oraz ośrodków przemysłowych takich jak Tomaszów Maz. 24 km i Piotrków Tryb. 31 km sprawia, że jest to także obszar atrakcyjny dla inwestorów oraz osób szukających miejsca na stałe osiedlenie się. Świadczy o tym wzrost liczby mieszkańców na przestrzeni ostatnich lat. Gmina Rokiciny zajmuje 4 miejsce w powiecie pod względem liczby ludności, która obecnie wynosi ok. 6070.

Opis

Gmina Rokiciny jest jedną z dziesięciu gmin wiejskich powiatu tomaszowskiego i ma charakter typowo rolniczy. Na obszarze gminy występują dobrej jakości gleby III klasy bonitacyjnej, co sprzyja prowadzeniu działalności rolniczej. Główne kierunki gospodarki rolnej to uprawa zbóż, pszenżyta, ziemniaków i roślin pastewnych oraz hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 345 przedsiębiorstw, z których największe działają w branży przetwórstwa rolno-spożywczego.

Inwestycje

Gmina jest otwarta na nowych inwestorów i mimo, że nie posiada własnych terenów inwestycyjnych, z uwagi na wnioski mieszkańców zleciła wykonanie analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym na potrzeby oceny aktualności aktów planistycznych. Analiza ta będzie stanowiła podstawę do dokonania w 2018r. zmiany obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” i utworzenia terenów inwestycyjnych przy drodze wojewódzkiej Nr 713 w miejscowości Łaznowska Wola. Pozwoli to przyciągnąć nowych przedsiębiorców i stworzyć możliwość rozwoju potencjału gospodarczego na naszym obszarze.

Prospołeczna polityka władz gminy inwestujących w rozbudowę infrastruktury technicznej 
i społecznej poprzez budowę dróg, wymianę starych sieci wodociągowych, rozbudowę oczyszczalni ścieków, budowę chodników i oświetlenia,  a także inwestycję w edukację stwarza coraz lepsze warunki zamieszkania i podnosi jakość życia mieszkańców, jak również   zwiększa atrakcyjność Gminy Rokiciny dla  przedsiębiorców, których liczba z roku na rok sukcesywnie wzrasta.

Zalety

Zaletą Gminy Rokiciny są również malownicze krajobrazy i piękne lasy z perełką jaką jest rezerwat jodłowy "Łaznów", a także urokliwe przydrożne kapliczki. Wszyscy szukający spokoju i ciszy mogą spędzić swój wolny czas na długich spacerach czy przejażdżkach konnych w pięknych rokicińskich plenerach. Mogą także podążyć śladami reżysera J.J. Kolskiego i wyruszyć tropem kręconych tu filmów takich jak "Historia kina w Popielawach", "Pogrzeb kartofla" czy "Zabić bobra". Amatorzy kultury natomiast znajdą tu ślady lat minionych w postaci zabytkowego zajazdu poczty konnej z 1848 r., gdzie obecnie mieści się Gminny Ośrodek Kultury, dworca kolei warszawsko - wiedeńskiej z II połowy XIX w., czy drewnianego kościółka p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie, wzniesionego w latach 1755-56.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE