Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

Ujazd - herb

Ujazd

Powierzchnia: 96,96 km²

Liczba ludności: 7 747 (2006)

http://www.ujazd.com.pl

Ujazd - 1

http://www.ujazd.com.pl

Gmina Ujazd jest miejscem o ogromnym potencjale rozwojowym, wykorzystywanym zgodnie z wizją gminy, która brzmi: „Gmina Ujazd miejscem równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym, a odpoczynkiem i aktywnym spędzaniem czasu wolnego blisko natury”.

Inwestycje

Polityka inwestycyjna jest prowadzony w sposób proporcjonalny i przemyślany , a jej działania inwestycyjne dedykowane są przede wszystkim społeczności gminnej i posiadają szerokie spektrum. Poczynając od infrastruktury drogowej, technicznej, poprzez infrastrukturę społeczną, edukacyjną, sportową czy rekreacyjną. Wciąż powstają nowe drogi, place zabaw, świetlice wiejskie, remontowane są szkoły i budynki użyteczności publicznej. Inwestycje w Gminie Ujazd to wizytówka tego miejsca. Budżet gminy nie pozwala w całości zaspokajać potrzeb inwestycyjnych, dlatego priorytetem władz gminy jest pozyskiwanie funduszy zewnętrznych z różnych źródeł, zarówno krajowych jak i europejskich. Dzięki temu w Gminie Ujazd postanie między innymi najnowocześniejsze przedszkole w woj. łódzkim.

Dla inwestora

Na ogromną uwagę zasługują również starania władz gminy w pozyskiwaniu nowych inwestorów, zwłaszcza tych, zakładających średnie i duże przedsiębiorstwa, które pozytywnie wpływają na wzrost poziomu zatrudnienia lokalnej społeczności . W Gminie Ujazd istnieje ciągle wiele terenów inwestycyjnych, które mogą stać się idealnym miejscem, w którym powstaną nowe przedsiębiorstwa tym bardziej, że na terenie gminy znajduje się udokumentowane złoża naturalnego piasku. Choć w strukturze podmiotów gospodarczych, według rodzaju prowadzonej działalności, najliczniejszą grupę stanowią małe firmy zajmujące się głównie handlem hurtowym i detalicznym, a także naprawami pojazdów samochodowych, to wśród przedsiębiorców zdecydowanie trzeba wyróżnić firmy należące do rodzaju średnich i dużych przedsiębiorstw, a wśród nich najważniejsze: Huta Szkła Euroglas - firma córka szwajcarskiej Glas Troesch, która jest europejskim producentem szkła płaskiego i powlekanego; Eurobox Polska Sp. z o.o. – czołowy producent tektury falistej i opakowań w Europie; oraz Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o. – producent materiałów budowlanych. Duże firmy to przede wszystkim rozwój lokalnej gospodarki i wzrost potencjału inwestycyjnego, co przekłada się na z kolei na poprawę warunków życia mieszkańców gminy.

Położenie

Największym atutem gminy Ujazd jest położenie w centralnej części kraju oraz doskonały system dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych . Nieodległe położenie dużych ośrodków miejskich sprawia, że gmina Ujazd leży w sferze oddziaływania zarówno aglomeracji łódzkiej, jak i miasta Tomaszów Mazowiecki, co stanowi jeden z kluczowych czynników zewnętrznych warunkujących rozwój lokalny. Stale rozwijająca się infrastruktura drogowa a także społeczna powodują, że Gmina Ujazd jest atrakcyjnym miejscem zamieszkania i inwestowania, co przyciąga coraz większą liczbę nowych mieszkańców. Z jednej strony tętniąc życiem gmina, rozwinięta społecznie i gospodarczo gwarantuje komfort mieszkania z dala od zgiełku wielkich miast. Wielkim atutem jest bardzo dobrze rozwinięty system oświaty. Edukację dzieci i młodzieży na wysokim poziomie zapewniają usytuowane w Ujeździe i Osiedlu Niewiadów, dwa przedszkola samorządowe oraz dwa zespoły szkół łączących szkołę podstawową i gimnazjum. Dodatkowo mimo braku takiego obowiązku, dzieci do placówek edukacyjnych dowożone są specjalnymi autobusami z nawet z miejscowości usytuowanych na krańcach gminy. Dzięki wynikom testów w szkołach i udogodnieniom jakie placówki edukacyjne zapewniają swoim podopiecznym, Gmina Ujazd uzyskała tytuł Wzorowej Gminy w kategorii Lider Edukacji.

Aktualne oferty inwestycyjne:

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE