Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

Inowłódz - herb

Inowłódz

Powierzchnia: 98 km²

Liczba ludności: 3 852

http://www.inowlodz.pl/

Inowłódz - 1

© 2018 OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY URZĘDU GMINY INOWŁÓDZ

Gmina Inowłódz położona jest w województwie łódzkim, w południowo-wschodniej części powiatu tomaszowskiego. Jest jedną z najstarszych gmin tego regionu. Powierzchnia gminy wynosi 98 km2 i obejmuje swym zasięgiem 10 sołectw (ale jednocześnie 11 miejscowości).

Położenie

Centralne usytuowanie w kraju oraz bliskość ośrodków miejskich takich jak: Opoczno (18 km), Tomaszów Mazowiecki (20 km), Rawa Mazowiecka (30 km), Łódź (67 km) i Warszawa (107 km) decydują o bardzo dobrej dostępności Gminy.

Liczba ludności Gminy Inowłódz ogółem:

 • 3852 osób
 • Powierzchnia ogólna – 98 km² w tym:
  • lasy – 58,8 km²
  • użytki rolne – 33,3 km²
  • pozostałe – 5,9 km²

Walory środowiska przyrodniczego

Gmina Inowłódz usytuowana jest po obu stronach Pilicy, na terenie dawnej Puszczy Pilickiej. Charakteryzuje się szczególną malowniczością krajobrazu, dzięki rzadko spotykanej w tej części kraju różnorodności form ukształtowania powierzchni. Ciekawa rzeźba terenu w połączeniu z bogatymi zasobami leśnymi decyduje o dużej atrakcyjności turystycznej gminy. Lasy zajmują ponad połowę obszaru gminy stanowiąc dominujący element krajobrazu. Lasy Spalskie wraz z pozostałością Puszczy Pilickiej są jednym z największych kompleksów leśnych w środkowej Polsce. Wysoka wartość walorów przyrodniczych i potrzeba ich zachowania była motywacją do utworzenia na tym terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego, który swoją ochroną objął ponad połowę powierzchni gminy. Najcenniejsze z przyrodniczego punktu widzenia tereny będące siedliskami wielu gatunków roślin i zwierząt chronione są w rezerwatach.

Historia regionu

Bogata, sięgająca średniowiecza historia regionu zaowocowała cennymi zabytkami kultury materialnej. Zwiedzając gminę warto zobaczyć:

 • Kościół św. Idziego w Inowłodzu
 • Zrekonstruowany zamek Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu
 • Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Inowłodzu
 • Kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Korony Polski w Spale
 • Synagoga w Inowłodzu
 • Posąg żubra
 • Grota św. Huberta w Spale
 • Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta
 • Cmentarz wojenny w Inowłodzu
 • Trasa Turystyczna Bunkier w Konewce i wiele innych.

Turystyka

Gmina Inowłódz może poszczycić się bogatą bazą turystyczno – wypoczynkową. Tworzą ją hotele, pensjonaty oraz inne obiekty noclegowe o zróżnicowanym standardzie. Posiadają one bogate zaplecze sportowe, rekreacyjne i gastronomiczne. Większość obiektów przystosowana jest do obsługi szkoleń, konferencji, spotkań integracyjnych i rodzinnych. Turyści indywidualni szukający ciszy i spokoju mogą wypocząć w funkcjonujących na terenie gminy gospodarstwach agroturystycznych i kwaterach prywatnych.

Dla osób preferujących aktywny wypoczynek poza istniejącymi szlakami turystycznymi powstał ciąg pieszo – rowerowy na odcinku Tomaszów Maz. – Spała, a w tym roku wybudowana została również „ścieżka pieszo rowerowa ze Spały do Inowłodza ETAP I od Spały do Teofilowa”. Prężnie rozwija się przemysł kajakarski. Niewątpliwą atrakcją gminy jest OPO COS w Spale. Ośrodek jest miejscem treningów kadry narodowej i olimpijskiej. Odbywają się tu prestiżowe imprezy sportowe, również o randze międzynarodowej. Posiada nowoczesną bazę sportową, świadczy usługi z zakresu odnowy biologicznej i rehabilitacji.

Zrealizowane inwestycje w latach 2015 – 2017

 • Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Zakościelu gm. Inowłódz – 2015 r.
 • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Królowa Wola – Teofilów – 2015 r.
 • Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Inowłódz w dwóch etapach – 2015 r. i 2016 r.
 • Dostosowanie budynku OSP w Brzustowie do wymogów ppoż. – 2015/2016 r.
 • Instalacja słonecznych paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem do zasilania gminnej oczyszczalni ścieków w Zakościelu – 2016 r.
 • Przebudowa drogi w Żądłowicach – 2016 r.
 • Przebudowa drogi gminnej w Konewce – 2016 r.
 • Przebudowa ulicy Hubala w Spale – Etap I – 2016 r.
 • Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP PG w Inowłodzu – 2016 r.
 • Modernizacja drogi gminnej, ulicy Tulipanowej w Inowłodzu – Etap I – 2017 r.
 • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzustowie – 2017 r.
 • Przebudowa jazu na rzece Gać wraz z niezbędną infrastrukturą techniczno-budowlaną oraz odmulenie zbiornika w miejscowości Spała – 2017 r.
 • Adaptacja budynku OSP w Królowej Woli na potrzeby muzeum – 2017 r.
 • Budowa ścieżki pieszo rowerowej ze Spały do Inowłodza – 2017/2018 r.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE