Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

Gmina Tomaszow Mazowiecki - herb

Gmina Tomaszow Mazowiecki

Powierzchnia: 151,3 km²

Liczba ludności: 10 372 (2009)

http://gminatomaszowmaz.pl

Gmina Tomaszow Mazowiecki - 1

Michał Szelesta

Gmina Tomaszów Mazowiecki położona jest we wschodniej części województwa łódzkiego, w powiecie tomaszowskim. Graniczy od północy i wschodu z miastem Tomaszów Mazowiecki. Jest to druga pod względem ludności (10,8 tys.) i pierwsza pod względem zajmowanej powierzchni (150 km2) gmina powiatu tomaszowskiego.

Lokalizacja

Gmina odznacza się korzystną lokalizacją w pobliżu większych ośrodków miejskich takich jak Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Piotrków Trybunalski czy aglomeracja łódzka. Władze wykorzystują atrakcyjne położenie gminy przy trasie ekspresowej S8 (Warszawa-Wrocław) i w pobliżu krzyżowania się głównych szlaków komunikacyjnych A1 i A2. Na północ od gminy przebiega droga krajowa nr 48 Tomaszów Mazowiecki – Radom, a przez jej teren droga wojewódzka nr 713 (Łódź, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Żarnów). System transportowy gminy uzupełnia linia kolejowa relacji Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko Kamienna. Odległość do najbliższego międzynarodowego portu lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta wynosi ok. 60 km.

Inwestycje

Gmina rozwija się w sposób zrównoważony godząc, funkcję dobrego miejsca do zamieszkania, tradycyjnej działalności rolniczej oraz atrakcyjnego ośrodka turystycznego i gospodarczego.

Dla inwestorów gmina oferuje atrakcyjne tereny inwestycyjne o powierzchni ok. 14 ha w miejscowości Łazisko, zlokalizowane przy trasie S8, dla których obecnie opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W sierpniu 2018 r. zostanie oddana do użytkowania droga dojazdową o długości ok. 1,8 km łączącej powyższe tereny z drogą krajową S8 poprzez węzeł Tomaszów Mazowiecki Centrum. Dodatkowo tereny inwestycyjne będą wyposażone w infrastrukturę techniczną typu kanalizacja sanitarna oraz wodociąg. Zakład energetyczny zapewnia energię elektryczną o mocy 2MW.

Na terenie gminy znajdują się największe w kraju i Europie zasoby piasków kwarcowych serii białogórskiej w Niecce Tomaszowskiej, wydobywane przez TKSM „Biała Góra”, dzięki którym funkcjonuje dobrze rozwinięty przemysł ceramiczny i budowlany, a także rozwijają się usługi z nim powiązane.

Mieszkańcy

Gmina stwarza sprzyjające warunki dla osiedlania się nowych mieszkańców, tworząc miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, równocześnie poprawiając jakość życia dotychczasowych, poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej (sieć wodno-kanalizacyjna, oświetlenie, drogi) i społecznej (przedszkola, place zabaw, boiska sportowe). Na terenie poszczególnych miejscowości mieszkańcy realizują swoje pasje sportowo-artystyczne, korzystając z odpowiedniego zaplecza (świetlice wiejskie, biblioteki, szkoły, boiska sportowe, trasy rowerowe itp.) oraz infrastruktury czasu wolnego (miejsca spotkań).

„GMINA WIELU MOŻLIWOŚCI”

Gmina dąży do przywrócenia w pełni funkcji rekreacyjnych i sportowych Zalewu Sulejowskiego (poprawa jakości wody) i rozwoju usług okołoturystycznych. Gmina pozyskała środki unijne które pozwolą w latach 2018-2020 na kompleksowe zagospodarowanie terenu nad Zalewem Sulejowskim poprzez budowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, drogowej i technicznej, służącej wykorzystaniu potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rekreacji i turystyki.

Atrakcyjne położenie geograficzne, istniejący potencjał gospodarczy, ciągle rozwijająca się infrastruktura techniczna oraz dobre warunki do rozwoju bazy turystycznej, tworzą przyjazny klimat do powstawania nowych inwestycji gospodarczych. Motto gminy: „GMINA WIELU MOŻLIWOŚCI”

Kontakt

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 724-64-09

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki tel. 607-257-000

e-mail: sekretariat@gmina.tomaszow.pl
http://www.gminatomaszowmaz.pl

 

Aktualne oferty inwestycyjne

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE