Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

OFERTA

herb Gmina Tomaszów Mazowiecki

powiat tomaszowski | łódzkie

Gmina Tomaszów Mazowiecki

foto - inwestycji

Łazisko

Położenie:

Łazisko

nazwa lokalizacji

Gmina Tomaszów Mazowiecki

miasto / gmina

powiat tomaszowski

powiat

łódzkie

województwo

zobacz na mapie

lokalizacja na mapie
podgląd na mapie

Powierzchnia nieruchomości:

13,75 ha, w tym: Teren działki nr 559/27 - 3,04 ha, Teren działki nr 560/26 - 2,51 ha, Teren działki nr 560/29 - 2,23 ha, Teren działki nr 561/19 - 5,97 ha [ha]

maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

prostokąt

kształt działki

Własność gminy Tomaszów Mazowiecki: 13,75 ha, kolejne ok. 10 ha - własność prywatna. W odległości ok 300 m znajdują się tereny inwestycyjne miasta Tomaszów Mazowiecki o pow. 10,81 ha

możliwości powiększenia terenu

Informacje dotyczące nieruchomości:

70 [PLN/m2]

orientacyjna cena gruntu włączając 23% VAT

Gmina Tomaszów Mazowiecki

właściciel / właściciele

TAK Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr LIII/317/18 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 15 lutego 2018 r.

aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowy teren został oznaczony w planie symbolem PU1 i posiada przeznaczenie produkcyjno - usługowe

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Charakterystyka działki:

R V - 8,36 ha
R VI - 5,39 ha

klasa gruntów wraz z powierzchnią

Od 0 m do 6 m na długości ok. 300 m

różnica poziomów terenu [m]

Tereny niezagospodarowane, częściowo użytkowane rolniczo

obecne użytkowanie

NIE

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych

Poniżej 1,0 m

Poziom wód gruntowych [m]

TAK

czy były prowadzone badania geologiczne terenu

NIE

ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu

TAK Gazociąg fi 150 na działce nr 565/9 w Łazisku w odległości ok. 300 mb

przeszkody podziemne

TAK

przeszkody występujące na powierzchni terenu

NIE

istniejące ograniczenia ekologiczne

NIE

budynki i zabudowania na terenie

Połączenia transportowe:

Droga gminna - klasa techniczna "D" dojazdowa; kategoria ruchu KR3; szerokość jezdni 7 m

droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Droga ekspresowa S-8 – 1 km
Autostrada A-1 - 30 km
Autostrada A-2 - 60 km

autostrada / droga krajowa [km]

BRAK

porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km

Tomaszów Mazowiecki 4 km

kolej [km]

Tomaszów Mazowiecki 4,5 km

bocznica kolejowa [km]

Łódź 60 km, Warszawa 108 km

najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Łódź 54 km

najbliższe miasto wojewódzkie [km]

Istniejąca infrastruktura:

NIE

elektryczność na terenie

50 m; Planowana budowa stacji transformatorowej na linii 15 kV w sierpniu 2019 r.

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

BRAK

napięcie

BRAK

dostępna moc [MW]

TAK

gaz na terenie

Gazociąg wysokiego ciśnienia na działce nr 565/9 w Łazisku w odległości ok. 300 mb

odległość przyłącza od granicy działki [m]

Brak danych

wartość kaloryczna [MJ/Nm3]

fi 150

średnica rury [mm]

Brak danych

dostępna objętość [Nm3/h]

TAK

woda na terenie

5 m

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

Brak danych

dostępna objętość [m3/24h]

TAK

kanalizacja na terenie

2,5 m

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

50 m3/24h

dostępna objętość [m3/24h]

NIE

oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

NIE

telefony

400 m

odległość przyłącza od granicy terenu

Dodatkowe ilustracje:

foto - inwestycji
foto - inwestycji
foto - inwestycji

Dodatkowe informacje:

Obok terenów gminy Tomaszów znajdują się tereny Miasta Tomaszów Mazowiecki zaznaczone kolorem zielonym na mapie.

Potencjał:

- umiejscowienie w pobliżu dróg o dużym znaczeniu krajowym oraz regionalnym;

- bogactwo środowiska przyrodniczego będące podstawą do rozwoju turystyki oraz rekreacji;

- walory krajobrazowe (doliny, lasy, zbiorniki wodne, rzeki);

- złoża surowców naturalnych, które dają podstawy do rozwoju przemysłu (ze szczególnym uwzględnieniem branży ceramiczno-budowlanej oraz produkcji szkła);

- dobrze rozwinięte szkolnictwo dopasowane do potrzeb rynku pracy

uwagi

Sławomir Bernacki
Zastępca Wójta
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul.Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
tel.: +48 601 830 810
e-mail: bernacki.s@gmina.tomaszow.pl
rosyjski, niemiecki- w stopniu podstawowym

osoba przygotowująca ofertę

Klaudiusz Wilmański
Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
ul.Św.Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48/44 724 21 27 wewn. 220
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

osoby do kontaktu


AKTUALNOŚCI

Spotkanie informacyjne Branża IT

opis foto

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy stanie się centrum informacji na temat projektów badawczo-rozwojowych w branży IT. Wszystko za sprawą organizowanego spotkania informacyjnego z cyklu „Nauka spotyka biznes”, na którym przedstawiciele instytucji i szkół wyższych z województwa łódzkiego, przedstawią swoją ofertę naukową. Spotkanie odbędzie się 30 maja 2019 r. w godz. 10.00 – 13.30 w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi, I piętro.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

opis foto

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do skorzystania z porad konsultanta z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Bełchatowa w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Najbliższe, kolejne już spotkanie odbędzie się dnia 22 maja 2019 r. tj. środa, w godz. 11:00 – 13:30 w budynku Urzędu Miasta, pok. 15, parter, budynek główny.

Szansa na finansowe wsparcie firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór do udziału w konkursie „Badania na rynek”, skierowanym do mikro-małych i średnich przedsiębiorców realizujących projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na terenie gmin, które z takimi sąsiadują. Wysokość dofinansowania inwestycji może wynieść nawet 70%. Nabór trwa do 8 maja br.

Jeremie2 – preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw, osób bezrobotnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego

Województwo Łódzkie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wdraża Projekt pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego(Jeremie2) o wartości 670 mln zł realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 stanowiący kontynuację Inicjatywy JEREMIE z poprzedniego okresu programowania. Podstawowym celem Projektu jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek przedsiębiorcom, osobom bezrobotnym, ale również jednostkom samorządu terytorialnego, spółdzielniom czy wspólnotom mieszkaniowym z terenu województwa łódzkiego. Projekt podzielony został na trzy główne rodzaje wspieranych przedsięwzięć.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE