Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

OFERTA

herb Gmina Tomaszów Mazowiecki

powiat tomaszowski | łódzkie

Gmina Tomaszów Mazowiecki

foto - inwestycji

Łazisko

Położenie:

Łazisko

nazwa lokalizacji

Gmina Tomaszów Mazowiecki

miasto / gmina

powiat tomaszowski

powiat

łódzkie

województwo

zobacz na mapie

lokalizacja na mapie
podgląd na mapie

Powierzchnia nieruchomości:

13,75 ha, w tym: Teren działki nr 559/27 - 3,04 ha, Teren działki nr 560/26 - 2,51 ha, Teren działki nr 560/29 - 2,23 ha, Teren działki nr 561/19 - 5,97 ha [ha]

maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

prostokąt

kształt działki

Własność gminy Tomaszów Mazowiecki: 13,75 ha, kolejne ok. 10 ha - własność prywatna. W odległości ok 300 m znajdują się tereny inwestycyjne miasta Tomaszów Mazowiecki o pow. 10,81 ha

możliwości powiększenia terenu

Informacje dotyczące nieruchomości:

70 [PLN/m2]

orientacyjna cena gruntu włączając 23% VAT

Gmina Tomaszów Mazowiecki

właściciel / właściciele

TAK Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr LIII/317/18 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 15 lutego 2018 r.

aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowy teren został oznaczony w planie symbolem PU1 i posiada przeznaczenie produkcyjno - usługowe

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Charakterystyka działki:

R V - 8,36 ha
R VI - 5,39 ha

klasa gruntów wraz z powierzchnią

Od 0 m do 6 m na długości ok. 300 m

różnica poziomów terenu [m]

Tereny niezagospodarowane, częściowo użytkowane rolniczo

obecne użytkowanie

NIE

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych

Poniżej 1,0 m

Poziom wód gruntowych [m]

TAK

czy były prowadzone badania geologiczne terenu

NIE

ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu

TAK Gazociąg fi 150 na działce nr 565/9 w Łazisku w odległości ok. 300 mb

przeszkody podziemne

TAK

przeszkody występujące na powierzchni terenu

NIE

istniejące ograniczenia ekologiczne

NIE

budynki i zabudowania na terenie

Połączenia transportowe:

Droga gminna - klasa techniczna "D" dojazdowa; kategoria ruchu KR3; szerokość jezdni 7 m

droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Droga ekspresowa S-8 – 1 km
Autostrada A-1 - 30 km
Autostrada A-2 - 60 km

autostrada / droga krajowa [km]

BRAK

porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km

Tomaszów Mazowiecki 4 km

kolej [km]

Tomaszów Mazowiecki 4,5 km

bocznica kolejowa [km]

Łódź 60 km, Warszawa 108 km

najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Łódź 54 km

najbliższe miasto wojewódzkie [km]

Istniejąca infrastruktura:

NIE

elektryczność na terenie

50 m; Planowana budowa stacji transformatorowej na linii 15 kV w sierpniu 2019 r.

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

BRAK

napięcie

BRAK

dostępna moc [MW]

TAK

gaz na terenie

Gazociąg wysokiego ciśnienia na działce nr 565/9 w Łazisku w odległości ok. 300 mb

odległość przyłącza od granicy działki [m]

Brak danych

wartość kaloryczna [MJ/Nm3]

fi 150

średnica rury [mm]

Brak danych

dostępna objętość [Nm3/h]

TAK

woda na terenie

5 m

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

Brak danych

dostępna objętość [m3/24h]

TAK

kanalizacja na terenie

2,5 m

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

50 m3/24h

dostępna objętość [m3/24h]

NIE

oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

NIE

telefony

400 m

odległość przyłącza od granicy terenu

Dodatkowe ilustracje:

foto - inwestycji
foto - inwestycji
foto - inwestycji

Dodatkowe informacje:

Obok terenów gminy Tomaszów znajdują się tereny Miasta Tomaszów Mazowiecki zaznaczone kolorem zielonym na mapie.

Potencjał:

- umiejscowienie w pobliżu dróg o dużym znaczeniu krajowym oraz regionalnym;

- bogactwo środowiska przyrodniczego będące podstawą do rozwoju turystyki oraz rekreacji;

- walory krajobrazowe (doliny, lasy, zbiorniki wodne, rzeki);

- złoża surowców naturalnych, które dają podstawy do rozwoju przemysłu (ze szczególnym uwzględnieniem branży ceramiczno-budowlanej oraz produkcji szkła);

- dobrze rozwinięte szkolnictwo dopasowane do potrzeb rynku pracy

uwagi

Sławomir Bernacki
Zastępca Wójta
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul.Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
tel.: +48 601 830 810
e-mail: bernacki.s@gmina.tomaszow.pl
rosyjski, niemiecki- w stopniu podstawowym

osoba przygotowująca ofertę

Klaudiusz Wilmański
Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
ul.Św.Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48/44 724 21 27 wewn. 220
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

osoby do kontaktu


AKTUALNOŚCI

„Innowacyjna firma – wsparcie dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich”

opis foto

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Innowacyjna firma – wsparcie dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich”.

Kampania infomacyjna Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

opis foto

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A rozpoczęła kampanię informacyjną skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa łódzkiego, wschodniej części Wielkopolski i zachodniej części Mazowsza. Celem kampanii jest poinformowanie przedsiębiorców o nowych przepisach, które od 2018 roku regulują funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych i w sposób szczególny premiują firmy z sektora MMŚP.

Bon na innowacje - spotkanie dla przedsiębiorców

opis foto

9 sierpnia br. (piątek) Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące właśnie ogłoszonego konkursu w ramach poddziałania 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw – Bon na innowacje (typ projektu 2).
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców planujących realizację projektów polegających na zakupie usługi badawczej, która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii przedsiębiorstwa oraz na wdrożeniu rezultatów tej usługi. Usługę można zakupić m.in. w jednostkach naukowych, centrach transferu technologii, akredytowanych laboratoriach, których szczegółowa lista znajduje się w regulaminie konkursu dostępnym w załączniku.


Na zakup usługi można uzyskać max. 800 tys. zł dofinansowania, a z wdrożeniem usługi – 1,5 mln zł.
Termin naborów wniosków: 30 sierpnia – 31 października 2019 r.

Chcesz uniknąć podwyżki za energię? Masz czas do końca tygodnia

Ważna informacja dla mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców. 29 czerwca 2019 roku weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy „prądowej”. Zmienia ona reguły w zakresie ustalania cen energii elektrycznej w drugim półroczu 2019 roku i w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców przewiduje konieczność złożenia oświadczenia o spełnieniu przesłanek dla dalszego utrzymania cen energii, według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE