Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

OFERTA

herb Gmina Tomaszów Mazowiecki

powiat tomaszowski | łódzkie

Gmina Tomaszów Mazowiecki

foto - inwestycji

Łazisko

Położenie:

Łazisko

nazwa lokalizacji

Gmina Tomaszów Mazowiecki

miasto / gmina

powiat tomaszowski

powiat

łódzkie

województwo

zobacz na mapie

lokalizacja na mapie
podgląd na mapie

Powierzchnia nieruchomości:

13,75 ha, w tym: Teren działki nr 559/27 - 3,04 ha, Teren działki nr 560/26 - 2,51 ha, Teren działki nr 560/29 - 2,23 ha, Teren działki nr 561/19 - 5,97 ha [ha]

maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

prostokąt

kształt działki

Własność gminy Tomaszów Mazowiecki: 13,75 ha, kolejne ok. 10 ha - własność prywatna. W odległości ok 300 m znajdują się tereny inwestycyjne miasta Tomaszów Mazowiecki o pow. 10,81 ha

możliwości powiększenia terenu

Informacje dotyczące nieruchomości:

70 [PLN/m2]

orientacyjna cena gruntu włączając 23% VAT

Gmina Tomaszów Mazowiecki

właściciel / właściciele

TAK Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr LIII/317/18 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 15 lutego 2018 r.

aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowy teren został oznaczony w planie symbolem PU1 i posiada przeznaczenie produkcyjno - usługowe

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Charakterystyka działki:

R V - 8,36 ha
R VI - 5,39 ha

klasa gruntów wraz z powierzchnią

Od 0 m do 6 m na długości ok. 300 m

różnica poziomów terenu [m]

Tereny niezagospodarowane, częściowo użytkowane rolniczo

obecne użytkowanie

NIE

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych

Poniżej 1,0 m

Poziom wód gruntowych [m]

TAK

czy były prowadzone badania geologiczne terenu

NIE

ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu

TAK Gazociąg fi 150 na działce nr 565/9 w Łazisku w odległości ok. 300 mb

przeszkody podziemne

TAK

przeszkody występujące na powierzchni terenu

NIE

istniejące ograniczenia ekologiczne

NIE

budynki i zabudowania na terenie

Połączenia transportowe:

Droga gminna - klasa techniczna "D" dojazdowa; kategoria ruchu KR3; szerokość jezdni 7 m

droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Droga ekspresowa S-8 – 1 km
Autostrada A-1 - 30 km
Autostrada A-2 - 60 km

autostrada / droga krajowa [km]

BRAK

porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km

Tomaszów Mazowiecki 4 km

kolej [km]

Tomaszów Mazowiecki 4,5 km

bocznica kolejowa [km]

Łódź 60 km, Warszawa 108 km

najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Łódź 54 km

najbliższe miasto wojewódzkie [km]

Istniejąca infrastruktura:

NIE

elektryczność na terenie

50 m; Planowana budowa stacji transformatorowej na linii 15 kV w sierpniu 2019 r.

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

BRAK

napięcie

  • 500 kW z istniejącej stacji transformatowej 15/04kV;
  • 6 MW z GPZ w Tomaszowie Maz.

dostępna moc [MW]

TAK

gaz na terenie

Gazociąg wysokiego ciśnienia na działce nr 565/9 w Łazisku w odległości ok. 300 mb

odległość przyłącza od granicy działki [m]

Brak danych

wartość kaloryczna [MJ/Nm3]

fi 150

średnica rury [mm]

Brak danych

dostępna objętość [Nm3/h]

TAK

woda na terenie

5 m

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

Brak danych

dostępna objętość [m3/24h]

TAK

kanalizacja na terenie

2,5 m

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

50 m3/24h

dostępna objętość [m3/24h]

NIE

oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

NIE

telefony

400 m

odległość przyłącza od granicy terenu

Dodatkowe ilustracje:

foto - inwestycji
foto - inwestycji
foto - inwestycji

Dodatkowe informacje:

Obok terenów gminy Tomaszów znajdują się tereny Miasta Tomaszów Mazowiecki zaznaczone kolorem zielonym na mapie.

Potencjał:

- umiejscowienie w pobliżu dróg o dużym znaczeniu krajowym oraz regionalnym;

- bogactwo środowiska przyrodniczego będące podstawą do rozwoju turystyki oraz rekreacji;

- walory krajobrazowe (doliny, lasy, zbiorniki wodne, rzeki);

- złoża surowców naturalnych, które dają podstawy do rozwoju przemysłu (ze szczególnym uwzględnieniem branży ceramiczno-budowlanej oraz produkcji szkła);

- dobrze rozwinięte szkolnictwo dopasowane do potrzeb rynku pracy

uwagi

Sławomir Bernacki
Zastępca Wójta
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul.Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
tel.: +48 601 830 810
e-mail: bernacki.s@gmina.tomaszow.pl
rosyjski, niemiecki- w stopniu podstawowym

osoba przygotowująca ofertę

Klaudiusz Wilmański
Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
ul.Św.Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48/44 724 21 27 wewn. 224
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

osoby do kontaktu


AKTUALNOŚCI

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza lokalnych przedsiębiorców na spotkanie

opis foto

W związku z nowymi rozporządzeniami - cała Polska jest Strefą – przedstawiciele ŁSSE chcieliby przybliżyć przedsiębiorcom nowe przepisy dotyczące pomocy publicznej.

"OD POMYSŁU DO PROJEKTU"

opis foto

Nabór wniosków o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Bezpłatne konsultacje w ramach MPI

opis foto

W listopadzie po raz kolejny w Tomaszowie będzie można skorzystać z bezpłatnych porad w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia z środków Unii Europejskiej. Aby móc skorzystać z konsultacji, wcześniej należy się zarejestrować wypełniając FORMULARZ i przesyłając go na adres LPIBelchatow@lodzkie.pl Konsultacje odbędą się 20 listopada w godzinach 11.00-13.30 w Urzędzie Miasta. Więcej informacji na www.rpo.lodzkie.pl lub po nr tel. 44 633 34 63.

XII EUROPEJSKIE FORUM GOSPODARCZE - ŁÓDZKIE 2019

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na XII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019, które odbędzie się w dniach 16-17 września 2019 r. w Vienna House Andel's Łódź. Szerokie spektrum tematów, znakomici goście i prelegenci sprawią, że będzie to spotkanie profesjonalistów, ale i osób zainteresowanych, oparte na doświadczeniu i wiedzy, a wymiana opinii będzie ogromną wartością.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE