Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

Ważne informacje

W niniejszym dziale znajdą Państwo informacje przydatne w prowadzeniu działań eksportowych.

Ponizej przedstawiamy zestawienie przewodników on-line po branżach i rynkach zagranicznych opracowane przez Panią Joannę Wiśniewską z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów .

Jako źródło wstępnej informacji o rynkach zagranicznych polecamy Państwu ogólnie dostępne on-line, bezpłatne przewodniki rynkowe.

 

Doing Business

Wydawca: Bank Światowy (The World Bank)

Baza zawiera informacje gospodarcze na temat 190 krajów (oraz głównych miast w poszczególnych państwach) w formie raportów, danych statystycznych oraz rankingów. Koncentruje się na poszczególnych etapach procesu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (od inwestycji po handel międzynarodowy), oceniając pod kątem "przyjazności dla prowadzenia biznesu" poszczególne uwarunkowania danego kraju (geograficzne, ekonomiczne, administracyjne itp.).

 

Informator Ekonomiczny MSZ

Wydawca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Baza składa się z odrębnych opracowań o 155 krajach. Zawierają one istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy informacje ogólne o kraju, systemie administracyjnym, gospodarce, dwustronnej współpracy gospodarczej, dostępie do rynku oraz przydatnych kontaktach i linkach.

 

Contry Risk Map (Mapa ryzyka krajowego)

Wydawca: Euler Hermes

Baza składa się z ekonomicznych ratingów 120 krajów, a jej celem jest wspieranie przedsiębiorstw na etapie identyfikacji możliwości handlowych na arenie miedzynarodowej i związanego z tym ryzyka (braku zapłaty). Poszczególne sprawozdania zawierają informacje dotyczące mocnych i słabych stron poszczególnych krajów w oparciu o dane dotyczace stopnia rozwoju gospodarki, głównych jej sektorów działalności, partnerów handlowych krajów, prognoz ekonomicznych itd.

 

Sector Risk Map (Mapa ryzyka sektorowego)

Wydawca: Euler Hermes

Baza zawiera raporty oceny sytuacji dla następujacych sektorów gospodarki: branży lotniczej, rolno-spożywczej, chemicznej, budowlanej, energetycznej, sprzętu gospodarstwa domowego, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, maszyn i urządzeń, metalowej, papierniczej, farmaceutycznej, sprzedaży, tekstylnej, transportowej.

Ocenę ryzyka całej, wybranej branży można monitorować w odniesieniu do poszczególnych krajów.

 

Analiza rynków na Santander Trade Portal

Wydawca: Santander

Baza skałda się z krótkich analiz o 171 krajach. Zawierają one skondensowaną informację o uwarunkowaniach politycznych, trendach rynkowych, kanałach dystrybucji produktów, preferencjach konsumenckich oraz szereg kluczowych wskaźników ekonomicznych, które mają za zadanie ułatwić przedsiębiorcy wybór najbardziej atrakcyjnego kraju dla prowadzenia biznesu.

 

Najlepsze kraje do prowadzenia interesów na Santander Trade Portal

Wydawca: Santander

Baza pozwala zidentyfikować kraje o największym potencjale handlowym dla pojedynczego produktu zarówno dla eksportu jak i importu. Produkt identyfikowany jest na podstawie numeru klasyfikacji HS dostarczanej przez Comtrade ONZ.

 

Analizy krajów

Wydawca: S|E|B

Opracowania obejmują informacje o głównych rynkach wschodzących oraz o szeregu kwestionowanych finansowo krajów rozwiniętych, oceniajac ich sytuację gospodarczą, finansową, polityczną oraz perspektywy rozwoju.

 

Analiza branż eksportowych w Polsce

Wydawca: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)

Zadaniem, przygotowanej na podstawie danych z GUS, analizy jest ocena, które polskie branże eksportują najwięcej. Uwzględnia ona trzy kryteria:

  • udział przychodów z tytułu eksportu do przychodów ogółem (mapa branż eksportowych),
  • ujęcie przychodowe - branże uszeregowane są według wysokości generowanego przez eksport przychodu,
  • saldo obrotów z zagranicą - branże uszeregowane są według otrzymanej różnicy pomiędzy przychodami z tytułu eksportu a wartością zakupów z importu.
 

Mapa rynków eksportowych

Wydawca: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)

Mapa zawiera kluczowe dane na temat rynków eksportowych opracowane przez analityków KUKE. Spośród blisko dwustu krajów, z którymi Polska prowadzi wymianę handlową, wybrano te, z którymi polskie firmy realizują najwyższe obroty handlowe oraz kraje, które cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową.

 

IPR SME Helpdesk China

Wydawca: Unia Europejska

Portal-przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Unii Europejskiej w celu ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej (IP) w Chinach. Zawiera on bezpłatne porady dotyczącej własności intelektualnej i związanych z tym kwestii, a także informację o eventach o charakterze międzynarodowym oraz materiały i poradniki o rynku chińskim.

 

IPR SME Helpdesk Latin Amerika

Wydawca: Unia Europejska

Portal-przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Unii Europejskiej w celu ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej (IP) w krajach Ameryki Łacińskiej. Zawiera on bezpłatne porady dotyczącej własności intelektualnej i związanych z tym kwestii, a także informację o eventach o charakterze międzynarodowym oraz materiały i poradniki o rynkach Ameryki Łacińskiej.

 

IPR SME Helpdesk South-East Asia

Wydawca: Unia Europejska

Portal-przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Unii Europejskiej w celu ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej (IP) w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Zawiera on bezpłatne porady dotyczącej własności intelektualnej i związanych z tym kwestii, a także informację o eventach o charakterze międzynarodowym oraz materiały i poradniki o rynkach Azji Południowo-Wschodniej.

 

Enter new markets - Promotion of agricultural products

Wydawca: Komisja Europejska

Informacje na temat wykorzystania przez unijnych eksporterów możliwości rozwijającego się coraz bardziej dynamicznie globalnego rynku produktów rolno-spożywczych. Portal zawiera dane na temat zagranicznych rynków zbytu przydatne dla reprezentantów sekotora rolno-spożywczego.

 

ELANBiz - European and Latin American Business Services

Wydawca: Komisja Europejska

Bezpłatna platforma dla małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Unii Europejskiej oferuje informacje, w języku angielskim i hiszpańskim, m.in. na temat wskaźników ekonomicznych, obowiązujących umów handlowych, procedur eksportu, możliwości prowadzenia inwestycji na obszarze 7 krajów Ameryki Łacińskiej (Peru, Meksyk, Argentyna, Chile, Brazylia, Kostaryka, Kolumbia). Dodatkowo, platforma umożliwia bezpośredni kontakt z miejscowym ekspertem w celu uzyskania odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania.

 

Rynki zagraniczne

Wydawca: PKO Bank Polski

Zbiór opracowań PKO BP na temat sytuacji gospodarczej na poszczególnych rynkach zagranicznych prezentujących bieżące dane ekonomiczne.

 

Opracowanie: Joanna Wiśniewska, Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów


Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE