Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

Zasoby naturalne

Powiat tomaszowski cechuje bogactwo zasobów naturalnych, które są szansą na wielofunkcyjny i wielokierunkowy rozwój naszego regionu. To potencjał, dzięki któremu nasz region jest atrakcyjny dla rozwoju przemysłu oraz turystyki. To walor dzięki, któremu powiat tomaszowski jest dobrym miejscem do życia.

Wysoki poziom lesistości

Cechą wyróżniającą powiat tomaszowski, zwłaszcza na tle województwa łódzkiego, jest bardzo wysoki poziom lesistości. Kompleksy leśne stanowią około 30 % całkowitego terytorium powiatu. Około 10 % ogólnego terytorium powiatu zlokalizowane jest w granicach dwóch parków krajobrazowych: Sulejowskiego Parku Krajobrazowego oraz Spalskiego Parku Krajobrazowego

Wysoki poziom bioróżnorodności

Obszar powiatu tomaszowskiego charakteryzuje się dużym bogactwem zarówno gatunków roślinnych ( flory), jak i zwierzęcych ( fauny). Na jego terenie występują bardzo cenne pod względem przyrodniczym ekosystemy leśne, polne i łąkowe. Występuje ponad 130 gatunków ptaków plus około 60 gatunków ptaków przelatujących lub zimujących na tych terenach. Powiat tomaszowski cechuje występowanie licznych rezerwatów przyrody oraz obszarów Natura 2000.

Bogactwo wód

Obszar powiatu położony jest w zlewniach dwóch ważnych rzek, Pilicy oraz Bzury. Charakterystycznym elementem stosunków wodnych jest Zalew Sulejowski, będący zbiornikiem pochodzenia antropogenicznego, który pełni funkcje rentencyjne (przeciwpodziowe) oraz sportowo-rekreacyjne.

Bogate złoża surowców mineralnych

W granicach powiatu znajdują się niezwykle bogate złoża surowców skalnych (surowce szklarskie, surowce ilaste ceramiki budowlanej, piaski formierskie, kruszywa naturalne, kamienie drogowe oraz budowlane). W rejonie Białej Góry ( gmina wiejska Tomaszów Mazowiecki ) prowadzona jest eksploatacja jednego z największych złóż piasków kwarcowych w Europie. Piasek z Niecki Tomaszowskiej wykorzystywany jest do produkcji szkła (m.in.: szkło płaskie, gospodarcze), w przemyśle motoryzacyjnym (m.in.: produkcja głowic i tarcz hamulcowych), do produkcji płytek ceramicznych. Na terenie Gminy Inowłódz znajduje się jedyne w Europie złoże chalcedonitu.

foto: Jarosław Kosmatka | http://www.dzienniklodzki.pl

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE