Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

Lubochnia - herb

Lubochnia

Powierzchnia: 131,6 km²

Liczba ludności: 7 600 (2006)

https://www.lubochnia.pl/

Lubochnia - 1

Gmina Lubochnia to gmina wiejska położona w centralnej części powiatu tomaszowskiego, znajdująca się we wschodniej części województwa łódzkiego. Istotnym czynnikiem, który pozytywnie wpływa na rozwój gminy jest bliskość ośrodków miejskich: Tomaszowa Mazowieckiego – 11 km; Rawy Mazowieckiej – 28 km; Piotrkowa Trybunalskiego – 36 km; Łodzi – 54 km; Warszawy 101 km. Teren gminy przecina droga ekspresowa S8 Warszawa - Wrocław. Na terenie gminy zlokalizowane są 3 węzły komunikacyjne: Lubochnia, Jakubów i Tomaszów-Północ.

Obszar gminy jest stosunkowo rozległy – wynosi 13 137 ha (131,37 km2), co stanowi 12,82% ogólnej powierzchni powiatu tomaszowskiego oraz 0,72% powierzchni województwa łódzkiego. Gmina Lubochnia jest drugą pod względem powierzchni w powiecie tomaszowskim. W skład gminy wchodzą tereny: rolne – 4985 ha (38% powierzchni ogólnej); lasy i grunty leśne - 7219 ha ( 54,8%); pozostałe tereny – 951 ha, (7,2%). Na terenie gminy znajduje się 29 jednostek osadniczych, w tym 20 sołectw oraz jednostka pomocnicza Osiedle Nowy Glinnik. Na ternie gminy znajduje się również Jednostka Wojskowa w Nowym Glinniku. Według stanu na 28 lutego 2017 roku gminę Lubochnia zamieszkiwało 7.314 osób.

Gmina Lubochnia posiada na swoim terenie nieliczne ale jakże piękne zabytki. W Dąbrowie znajduje się malownicza drożniczówka z początku XX wieku. W Małczu jest XIX – wieczny dwór i park. Piękną wizytówką Lubochni jest neobarokowy kościół parafialny, który został wzniesiony przez społeczeństwo w latach 1914-1920.

W gminie Lubochnia działa Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w którym funkcjonuje min.: Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Lubochnianie”, Teatr Młodych im. W. Bogusławskiego. Dumę gminy stanowią prężnie działające Koła Gospodyń Wiejskich: z Brenicy, Emilianowa, Glinnika, Kochanowa, Lubochni, Luboszew, Marianki oraz Tarnowskiej Woli. Koła Gospodyń Wiejskich biorą udział w licznych imprezach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim a także ogólnopolskim.

Gmina Lubochnia słynie z ręcznie wyrabianego masła. Corocznie organizowany jest Lubocheński Festiwal Masła, podczas którego odbywa się konkurs ubijania masła organizowany z udziałem KGW z całego powiatu tomaszowskiego Obecnie Gmina Lubochnia realizuje projekt pn. „Gmina Lubochnia – Centrum Tradycji Kulinarnych” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Lubochnia poprzez zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy oraz dostosowanie ich do funkcji turystycznych, w tym dla turystyki wiejskiej, kulturalnej i aktywnej. Wartość projektu: 9 820 190,15 zł. Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 5 732 058,07 zł.

Gmina Lubochnia posiada tereny inwestycyjne zlokalizowane przy drodze ekspresowej S8 w miejscowości Lubochnia Dworska i Emilianów oraz przy drogach powiatowych w Lubochni i w Glinniku. Lokalizacja przy tak ważnych drogach o znaczeniu krajowym i regionalnym to niepowtarzalny atut gminy Lubochnia, który umożliwia szybkie i bezpośrednie skomunikowanie z ważnymi ośrodkami kraju.

Aktualne oferty inwestycyjne

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE