Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

Deklaracja dostępności serwisu internetowego:
Aktywni Gospodarczo

Wstęp Deklaracji

Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Aktywni Gospodarczo - https://aktywnigospodarczo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-12-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Pliki PDF nie są zapisane w alternatywnej formie HTML,
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 3. część z opublikowanych zdjęć posiada zduplikowany tekst alternatywny

Wyłączenia:

 1. filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 3. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 4. pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 5. treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących https://aktywnigospodarczo.pl odpowiada Zespół Informatyków w Wydziale Obsługi Administracyjnej i Informatycznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działania, zgodnie z przepisami działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miasta w Tomaszowie Maz., ul. POW 10/16,

Opis dostępności wejścia do budynków A,B,C,D

 1. Budynek Główny A - Budynek trzykondygnacyjny (parter i dwa piętra). Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony Skweru Niepodległości oraz wejście ewakuacyjne od strony dziedzińca (drugie wejście jest wejściem służbowym dla pracowników). Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd z barierką dla wózków, znajdujący się z lewej strony schodów wejściowych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami, drzwi wejściowe do budynku nie posiadają systemu automatycznego otwierania na czujnik ruchu. W budynku występują bariery architektoniczne. Budynek nie jest wyposażony w windę. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Ponadto, w przypadku niemożności dotarcia klienta do właściwej komórki organizacyjnej istnieje możliwość zejścia urzędnika na parter budynku i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku z holu wejściowego. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych na I i II piętrze budynku. Na parterze, bez barier architektonicznych, znajduje się dostęp do Kancelarii Ogólnej. Przy budynku wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, znajdujące się przy podjeździe budynku głównego. Drugie miejsce parkingowe znajduje się przy ulicy POW od strony Skweru Niepodległości. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, ale brak jest informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
 2. Budynek Główny B - Budynek trzykondygnacyjny posiada jedno wejście, które nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Barierą są schody prowadzące do wejścia. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku występują bariery architektoniczne. Piętra są nie dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Budynek nie jest wyposażony w windę. Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Przed wejście znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek Główny C - Budynek dwukondygnacyjny, posiada dwa wejścia. Wejście od ulicy Mościckiego dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych, do wejścia można dostać się wprost z terenu, drzwi nie otwierają się automatycznie. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drugie wejście od strony dziedzińca jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych, występują schody pomiędzy różnymi poziomami posadzek. W budynku występują bariery architektoniczne. Budynek nie jest wyposażony w windę. Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przy wejściu do budynku głównego znajduje się dzwonek, który służy do wezwania pracownika urzędu. W urzędzie jest możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis Aktywni Gospodarczo zawiera: 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego (wideo-tłumacz).

Specjalne oprogramowanie jest zainstalowane na stanowisku, gdzie osoba niesłysząca uzyska (w kontakcie z upoważnionym, przeszkolonym urzędnikiem) możliwość skomunikowania się w języku migowym w celu rozpoznania jej sprawy, z jaką zwraca się do Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. 

Lokalizacja stanowiska wideo-tłumacza:

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE