Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

Gospodarka odpadami

Zezwolenia i pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami wydawane są na podstawie:

  1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U z 2016r. poz. 1987 – zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
  2. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) - zezwolenia na transport odpadów
  3. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.) zw3anej dalej Poś - pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Lista dokumentów, pozwoleń oraz zezwoleń powiązanych z gospodarka odpadów:

Sprawy z zakresu gospodarki odpadami prowadzi:

Anna Wieczorek
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa p. 207
Kontakt: (044) 724 27 50 wew. 207
email: a.wieczorek@powiat-tomaszowski.pl

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE