Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

OFERTA

herb Lubochnia

powiat tomaszowski | łódzkie

Lubochnia

foto - inwestycji

Nowy Glinnik

Położenie:

Nowy Glinnik

nazwa lokalizacji

Lubochnia

miasto / gmina

powiat tomaszowski

powiat

łódzkie

województwo

zobacz na mapie

lokalizacja na mapie
podgląd na mapie

Powierzchnia nieruchomości:

3,3 [ha]

maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Trapez 310 – 160 – 160 – 155 m, Ok. 3,3 ha Powierzchnie ww. są przeznaczone w mpzp pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Ww. powierzchnie nie zawierają terenów przeznaczonych w mpzp pod drogi itp.

kształt działki

Brak możliwości

możliwości powiększenia terenu

Informacje dotyczące nieruchomości:

60 [PLN/m2]

orientacyjna cena gruntu włączając 23% VAT

Grunty stanowią własność Gminy Lubochnia. Działki mają uregulowany stan prawny.

właściciel / właściciele

TAK UCHWAŁĄ NR XXVI/138/16 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla oznaczonego fragmentu terenu - obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Glinnik I, Gmina Lubochnia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. poz. 1737) link: http://bip.lubochnia.pl/Article/get/id,19250.html

aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

P-U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Charakterystyka działki:

Tereny oznaczone jako w ewidencji gruntów i budynków jako Tr

klasa gruntów wraz z powierzchnią

teren płaski.

różnica poziomów terenu [m]

Teren użytkowany rolniczo

obecne użytkowanie

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych

Brak danych

Poziom wód gruntowych [m]

NIE

czy były prowadzone badania geologiczne terenu

ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu

NIE Brak

przeszkody podziemne

NIE

przeszkody występujące na powierzchni terenu

NIE Brak

istniejące ograniczenia ekologiczne

NIE Brak

budynki i zabudowania na terenie

Połączenia transportowe:

Dojazd drogą powiatową 4313E.

droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Drogi ekspresowowa S8, węzeł Tomaszów Południe –ok. 8 km. Autostrada A1 – 50 km

autostrada / droga krajowa [km]

Port Góra Kalwaria – ok. 100 km
Port Czerniakowski – ok. 120 km
Port Żerań Warszawa – ok. 120 km
Port Puławy – ok. 150 km Port Płock – ok. 150 km
Port Nowy Duninów – ok. 160 km
Port Pułtusk – ok. 160 km
Port Włocławek – ok. 180 km
Port Sandomierz – ok. 200 km.

porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km

Skrzynki w Gminie Ujazd – 13 km
Tomaszów Maz. – 7 km

kolej [km]

Tomaszów Maz. – 7 km.

bocznica kolejowa [km]

Łódź – Władysława Reymonta – ok. 60 km
Warszawa Lotnisko Chopina – ok. 100 km
Warszawa Modlin – ok. 100 km

najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Łódź – ok. 50 km

najbliższe miasto wojewódzkie [km]

Istniejąca infrastruktura:

TAK

elektryczność na terenie

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

linia SN 15kV

napięcie

dostępna moc [MW]

NIE

gaz na terenie

Sieć gazowa przebiega najbliżej w odległości ok. 1 km.

odległość przyłącza od granicy działki [m]

wartość kaloryczna [MJ/Nm3]

średnica rury [mm]

dostępna objętość [Nm3/h]

woda na terenie

10-20 m

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

dostępna objętość [m3/24h]

W sąsiedztwie terenów znajduje się gminna sieć kazalizacyjna.

kanalizacja na terenie

10-20 m

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

Niżej wymieniona oczyszczalnia jest wykorzystywana na chwilę obecną w ok. 65%.

dostępna objętość [m3/24h]

Gminna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 1200 m3/dobę znajduje się w odległości około 5 km od terenów

oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

telefony

W odległości ok. 10-20 m sieć telekomunikacyjna,

odległość przyłącza od granicy terenu

Dodatkowe ilustracje:

foto - inwestycji

Dodatkowe informacje:

Brak uwag.

uwagi

Artur Sałagacki,
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
ul.Tomaszowska 39,
97-217 Lubochnia
tel. + 48 44 710 35 10 wew. 39,
e-mail: gprzestrzenna@lubochnia.pl

 

osoba przygotowująca ofertę

Klaudiusz Wilmański
Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
ul.Św.Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48/44 724 21 27 wewn. 224
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

osoby do kontaktu


AKTUALNOŚCI

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza lokalnych przedsiębiorców na spotkanie

opis foto

W związku z nowymi rozporządzeniami - cała Polska jest Strefą – przedstawiciele ŁSSE chcieliby przybliżyć przedsiębiorcom nowe przepisy dotyczące pomocy publicznej.

"OD POMYSŁU DO PROJEKTU"

opis foto

Nabór wniosków o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Bezpłatne konsultacje w ramach MPI

opis foto

W listopadzie po raz kolejny w Tomaszowie będzie można skorzystać z bezpłatnych porad w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia z środków Unii Europejskiej. Aby móc skorzystać z konsultacji, wcześniej należy się zarejestrować wypełniając FORMULARZ i przesyłając go na adres LPIBelchatow@lodzkie.pl Konsultacje odbędą się 20 listopada w godzinach 11.00-13.30 w Urzędzie Miasta. Więcej informacji na www.rpo.lodzkie.pl lub po nr tel. 44 633 34 63.

XII EUROPEJSKIE FORUM GOSPODARCZE - ŁÓDZKIE 2019

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na XII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019, które odbędzie się w dniach 16-17 września 2019 r. w Vienna House Andel's Łódź. Szerokie spektrum tematów, znakomici goście i prelegenci sprawią, że będzie to spotkanie profesjonalistów, ale i osób zainteresowanych, oparte na doświadczeniu i wiedzy, a wymiana opinii będzie ogromną wartością.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE