Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

OFERTA

herb Lubochnia

powiat tomaszowski | łódzkie

Lubochnia

foto - inwestycji

Nowy Glinnik

Położenie:

Nowy Glinnik

nazwa lokalizacji

Lubochnia

miasto / gmina

powiat tomaszowski

powiat

łódzkie

województwo

zobacz na mapie

lokalizacja na mapie
podgląd na mapie

Powierzchnia nieruchomości:

3,3 [ha]

maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Trapez 310 – 160 – 160 – 155 m, Ok. 3,3 ha Powierzchnie ww. są przeznaczone w mpzp pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Ww. powierzchnie nie zawierają terenów przeznaczonych w mpzp pod drogi itp.

kształt działki

Brak możliwości

możliwości powiększenia terenu

Informacje dotyczące nieruchomości:

60 [PLN/m2]

orientacyjna cena gruntu włączając 23% VAT

Grunty stanowią własność Gminy Lubochnia. Działki mają uregulowany stan prawny.

właściciel / właściciele

TAK UCHWAŁĄ NR XXVI/138/16 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla oznaczonego fragmentu terenu - obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Glinnik I, Gmina Lubochnia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. poz. 1737) link: http://bip.lubochnia.pl/Article/get/id,19250.html

aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

P-U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Charakterystyka działki:

Tereny oznaczone jako w ewidencji gruntów i budynków jako Tr

klasa gruntów wraz z powierzchnią

teren płaski.

różnica poziomów terenu [m]

Teren użytkowany rolniczo

obecne użytkowanie

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych

Brak danych

Poziom wód gruntowych [m]

NIE

czy były prowadzone badania geologiczne terenu

ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu

NIE Brak

przeszkody podziemne

NIE

przeszkody występujące na powierzchni terenu

NIE Brak

istniejące ograniczenia ekologiczne

NIE Brak

budynki i zabudowania na terenie

Połączenia transportowe:

Dojazd drogą powiatową 4313E.

droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Drogi ekspresowowa S8, węzeł Tomaszów Południe –ok. 8 km. Autostrada A1 – 50 km

autostrada / droga krajowa [km]

Port Góra Kalwaria – ok. 100 km
Port Czerniakowski – ok. 120 km
Port Żerań Warszawa – ok. 120 km
Port Puławy – ok. 150 km Port Płock – ok. 150 km
Port Nowy Duninów – ok. 160 km
Port Pułtusk – ok. 160 km
Port Włocławek – ok. 180 km
Port Sandomierz – ok. 200 km.

porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km

Skrzynki w Gminie Ujazd – 13 km
Tomaszów Maz. – 7 km

kolej [km]

Tomaszów Maz. – 7 km.

bocznica kolejowa [km]

Łódź – Władysława Reymonta – ok. 60 km
Warszawa Lotnisko Chopina – ok. 100 km
Warszawa Modlin – ok. 100 km

najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Łódź – ok. 50 km

najbliższe miasto wojewódzkie [km]

Istniejąca infrastruktura:

TAK

elektryczność na terenie

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

linia SN 15kV

napięcie

dostępna moc [MW]

NIE

gaz na terenie

Sieć gazowa przebiega najbliżej w odległości ok. 1 km.

odległość przyłącza od granicy działki [m]

wartość kaloryczna [MJ/Nm3]

średnica rury [mm]

dostępna objętość [Nm3/h]

woda na terenie

10-20 m

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

dostępna objętość [m3/24h]

W sąsiedztwie terenów znajduje się gminna sieć kazalizacyjna.

kanalizacja na terenie

10-20 m

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

Niżej wymieniona oczyszczalnia jest wykorzystywana na chwilę obecną w ok. 65%.

dostępna objętość [m3/24h]

Gminna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 1200 m3/dobę znajduje się w odległości około 5 km od terenów

oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

telefony

W odległości ok. 10-20 m sieć telekomunikacyjna,

odległość przyłącza od granicy terenu

Dodatkowe ilustracje:

foto - inwestycji

Dodatkowe informacje:

Brak uwag.

uwagi

Artur Sałagacki,
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
ul.Tomaszowska 39,
97-217 Lubochnia
tel. + 48 44 710 35 10 wew. 39,
e-mail: gprzestrzenna@lubochnia.pl

 

osoba przygotowująca ofertę

Klaudiusz Wilmański
Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
ul.Św.Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48/44 724 21 27 wewn. 224
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

osoby do kontaktu


AKTUALNOŚCI

Webinarium "Załóż firmę z dotacją - Fundusze Europejskie na start"

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Załóż firmę z dotacją – Fundusze Europejskie na start”. Webinarium odbędzie się 17 marca 2021 r. w godz. 10:00 – 11:15. Organizatorem webinarium jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie z udziałem przedstawicieli instytucji udzielających wsparcia na założenie firmy.

Rusza projekt "Firma z POWEREM"

opis foto

Plakat promujący projekt "Firma z POWEREM"

GŁÓWNYM CELEM projektu jest stworzenie dla 40 (24 K,16 M) osób biernych zawodowo i osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z terenu podregionu piotrkowskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020, warunków do podjęcia i utrzymania samozatrudnienia do 06.2023 r.

Weź udział w webinarium „Szansa na własny biznes!”

opis foto

Plakat promujący Webinarium

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Szansa na własny biznes! – Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej”. Webinarium odbędzie się 19 listopada 2020 r. w godz. 11:00 – 11:40. Organizatorem webinarium jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie.

Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego- spotkania dla przedsiębiorców

opis foto

Jesteś przedsiębiorą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, mikro, małym czy średnim przedsiębiorcą, a Twoja firma potrzebuje wsparcia, a jeszcze nie wiesz jakie są możliwości i jak uzyskać pomoc? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zaprasza na cykl spotkań w regionie pt.: „Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego”.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE