Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

OFERTA

herb Żelechlinek

powiat tomaszowski | łódzkie

Żelechlinek

foto - inwestycji

Nowiny

Położenie:

Nowiny

nazwa lokalizacji

Żelechlinek

miasto / gmina

powiat tomaszowski

powiat

łódzkie

województwo

zobacz na mapie

lokalizacja na mapie
podgląd na mapie

Powierzchnia nieruchomości:

10 [ha]

maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Prostokąt wymiary ok 470m x 220m

kształt działki

Możliwość powiększenia o ok. 5ha – działki prywatne w bezpośrednim sąsiedztwie

możliwości powiększenia terenu

Informacje dotyczące nieruchomości:

20 [PLN/m2]

orientacyjna cena gruntu włączając 23% VAT

Właściciele prywatni

właściciel / właściciele

TAK Istniejący, obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego

aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Produkcyjno - usługowe

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Charakterystyka działki:

V, VI – teren odrolniony

klasa gruntów wraz z powierzchnią

3m

różnica poziomów terenu [m]

Użytkowane rolniczo

obecne użytkowanie

NIE

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych

bd

Poziom wód gruntowych [m]

NIE

czy były prowadzone badania geologiczne terenu

NIE

ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu

NIE

przeszkody podziemne

NIE

przeszkody występujące na powierzchni terenu

NIE

istniejące ograniczenia ekologiczne

NIE

budynki i zabudowania na terenie

Połączenia transportowe:

Droga powiatowa Tomaszów Maz.- Żelechlinek – 5m szer.

droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

20 km – S8, 15km krajowa 72

autostrada / droga krajowa [km]

bd

porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km

Koluszki – 20km, Tomaszów Maz. – 20km

kolej [km]

Bd

bocznica kolejowa [km]

Łódź – Lublinek – 50km, Modlin, Okęcie – ok. 90km

najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Łódź – 50 km

najbliższe miasto wojewódzkie [km]

Istniejąca infrastruktura:

NIE

elektryczność na terenie

200m

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

bd

napięcie

bd

dostępna moc [MW]

NIE

gaz na terenie

20km

odległość przyłącza od granicy działki [m]

Bd

wartość kaloryczna [MJ/Nm3]

Bd

średnica rury [mm]

Bd

dostępna objętość [Nm3/h]

NIE

woda na terenie

100m

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

bd

dostępna objętość [m3/24h]

NIE

kanalizacja na terenie

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

bd

dostępna objętość [m3/24h]

NIE

oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

NIE

telefony

20m

odległość przyłącza od granicy terenu

Dodatkowe ilustracje:


Dodatkowe informacje:

uwagi

Artur Wojtysiak
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Gmina Żelechlinek
ul.Plac Tysiąclecia 1
tel.: +48 44 712 27 12 w.16
e-mail:wa@zelechlinek.pl

osoba przygotowująca ofertę

Klaudiusz Wilmański
Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
ul.Św.Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48/44 724 21 27 wewn. 220
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

osoby do kontaktu


AKTUALNOŚCI

„Innowacyjna firma – wsparcie dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich”

opis foto

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Innowacyjna firma – wsparcie dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich”.

Kampania infomacyjna Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

opis foto

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A rozpoczęła kampanię informacyjną skierowaną do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa łódzkiego, wschodniej części Wielkopolski i zachodniej części Mazowsza. Celem kampanii jest poinformowanie przedsiębiorców o nowych przepisach, które od 2018 roku regulują funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych i w sposób szczególny premiują firmy z sektora MMŚP.

Bon na innowacje - spotkanie dla przedsiębiorców

opis foto

9 sierpnia br. (piątek) Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące właśnie ogłoszonego konkursu w ramach poddziałania 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw – Bon na innowacje (typ projektu 2).
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców planujących realizację projektów polegających na zakupie usługi badawczej, która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii przedsiębiorstwa oraz na wdrożeniu rezultatów tej usługi. Usługę można zakupić m.in. w jednostkach naukowych, centrach transferu technologii, akredytowanych laboratoriach, których szczegółowa lista znajduje się w regulaminie konkursu dostępnym w załączniku.


Na zakup usługi można uzyskać max. 800 tys. zł dofinansowania, a z wdrożeniem usługi – 1,5 mln zł.
Termin naborów wniosków: 30 sierpnia – 31 października 2019 r.

Chcesz uniknąć podwyżki za energię? Masz czas do końca tygodnia

Ważna informacja dla mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców. 29 czerwca 2019 roku weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy „prądowej”. Zmienia ona reguły w zakresie ustalania cen energii elektrycznej w drugim półroczu 2019 roku i w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców przewiduje konieczność złożenia oświadczenia o spełnieniu przesłanek dla dalszego utrzymania cen energii, według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE