Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

OFERTA

herb Żelechlinek

powiat tomaszowski | łódzkie

Żelechlinek

foto - inwestycji

Nowiny

Położenie:

Nowiny

nazwa lokalizacji

Żelechlinek

miasto / gmina

powiat tomaszowski

powiat

łódzkie

województwo

zobacz na mapie

lokalizacja na mapie
podgląd na mapie

Powierzchnia nieruchomości:

10 [ha]

maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Prostokąt wymiary ok 470m x 220m

kształt działki

Możliwość powiększenia o ok. 5ha – działki prywatne w bezpośrednim sąsiedztwie

możliwości powiększenia terenu

Informacje dotyczące nieruchomości:

20 [PLN/m2]

orientacyjna cena gruntu włączając 23% VAT

Właściciele prywatni

właściciel / właściciele

TAK Istniejący, obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego

aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Produkcyjno - usługowe

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Charakterystyka działki:

V, VI – teren odrolniony

klasa gruntów wraz z powierzchnią

3m

różnica poziomów terenu [m]

Użytkowane rolniczo

obecne użytkowanie

NIE

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych

bd

Poziom wód gruntowych [m]

NIE

czy były prowadzone badania geologiczne terenu

NIE

ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu

NIE

przeszkody podziemne

NIE

przeszkody występujące na powierzchni terenu

NIE

istniejące ograniczenia ekologiczne

NIE

budynki i zabudowania na terenie

Połączenia transportowe:

Droga powiatowa Tomaszów Maz.- Żelechlinek – 5m szer.

droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

20 km – S8, 15km krajowa 72

autostrada / droga krajowa [km]

bd

porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km

Koluszki – 20km, Tomaszów Maz. – 20km

kolej [km]

Bd

bocznica kolejowa [km]

Łódź – Lublinek – 50km, Modlin, Okęcie – ok. 90km

najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Łódź – 50 km

najbliższe miasto wojewódzkie [km]

Istniejąca infrastruktura:

NIE

elektryczność na terenie

200m

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

bd

napięcie

bd

dostępna moc [MW]

NIE

gaz na terenie

20km

odległość przyłącza od granicy działki [m]

Bd

wartość kaloryczna [MJ/Nm3]

Bd

średnica rury [mm]

Bd

dostępna objętość [Nm3/h]

NIE

woda na terenie

100m

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

bd

dostępna objętość [m3/24h]

NIE

kanalizacja na terenie

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

bd

dostępna objętość [m3/24h]

NIE

oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

NIE

telefony

20m

odległość przyłącza od granicy terenu

Dodatkowe ilustracje:


Dodatkowe informacje:

uwagi

Artur Wojtysiak
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Gmina Żelechlinek
ul.Plac Tysiąclecia 1
tel.: +48 44 712 27 12 w.16
e-mail:wa@zelechlinek.pl

osoba przygotowująca ofertę

Klaudiusz Wilmański
Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
ul.Św.Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48/44 724 21 27 wewn. 220
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

osoby do kontaktu


AKTUALNOŚCI

Spotkanie informacyjne Branża IT

opis foto

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy stanie się centrum informacji na temat projektów badawczo-rozwojowych w branży IT. Wszystko za sprawą organizowanego spotkania informacyjnego z cyklu „Nauka spotyka biznes”, na którym przedstawiciele instytucji i szkół wyższych z województwa łódzkiego, przedstawią swoją ofertę naukową. Spotkanie odbędzie się 30 maja 2019 r. w godz. 10.00 – 13.30 w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi, I piętro.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

opis foto

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do skorzystania z porad konsultanta z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Bełchatowa w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Najbliższe, kolejne już spotkanie odbędzie się dnia 22 maja 2019 r. tj. środa, w godz. 11:00 – 13:30 w budynku Urzędu Miasta, pok. 15, parter, budynek główny.

Szansa na finansowe wsparcie firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór do udziału w konkursie „Badania na rynek”, skierowanym do mikro-małych i średnich przedsiębiorców realizujących projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na terenie gmin, które z takimi sąsiadują. Wysokość dofinansowania inwestycji może wynieść nawet 70%. Nabór trwa do 8 maja br.

Jeremie2 – preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw, osób bezrobotnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego

Województwo Łódzkie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wdraża Projekt pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego(Jeremie2) o wartości 670 mln zł realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 stanowiący kontynuację Inicjatywy JEREMIE z poprzedniego okresu programowania. Podstawowym celem Projektu jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek przedsiębiorcom, osobom bezrobotnym, ale również jednostkom samorządu terytorialnego, spółdzielniom czy wspólnotom mieszkaniowym z terenu województwa łódzkiego. Projekt podzielony został na trzy główne rodzaje wspieranych przedsięwzięć.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE