Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

OFERTA

herb Tomaszów Mazowiecki

powiat tomaszowski | łódzkie

Tomaszów Mazowiecki

foto - inwestycji

Węzeł drogowy S8 Tomaszów-Centrum

Położenie:

Węzeł drogowy S8 Tomaszów-Centrum

nazwa lokalizacji

Tomaszów Mazowiecki

miasto / gmina

powiat tomaszowski

powiat

łódzkie

województwo

zobacz na mapie

lokalizacja na mapie
podgląd na mapie

Powierzchnia nieruchomości:

10,81 [ha]

maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Kształt największej działki 5,82 ha zbliżony do trapezu

kształt działki

Własność osoby prywatne: 0,66 ha, 0,58 ha, 0,09 ha, 0,39 ha i 0,39 ha Własność Gminy Tomaszów Mazowiecki: 13,75 ha.

możliwości powiększenia terenu

Informacje dotyczące nieruchomości:

45-50 [PLN/m2]

orientacyjna cena gruntu włączając 23% VAT

Cena wg operatu szacunkowego dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z 2014 r. CENTRUM drogi S8 Działki nr/plot numbers: 43/5, 44/5, 45/5, 46/5, 47/5, 48/5, 49/5, 50/5, 51/5, 52/5, 53/5, 54/5, 55/5, 56/5, 58/5, 59/5, 60/5, 61/5, 62/5, 63/5, 66/5, 67/5, 68/5, 69/4, 71/4, 72/2, 73/2, 74/2, 75/2, 78/2, 79/2, 80/2, 81/2, 82/2, 83/2, 84/2, 85/2, 86/2, 91/2, 21, 22, 24, 25, 26, 27/2, Obręb nr 10

właściciel / właściciele

NIE

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w trakcie sporządzania (etap sporządzania projektu planu)

aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w trakcie sporządzania. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta teren położony jest w dwóch strefach polityki przestrzennej:

  • strefa II usługowo-przemysłowa, tereny zabudowy techniczno-produkcyjno-usługowej,
  • strefa III przyrodniczo-ekologiczna, zieleń urządzona.

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Charakterystyka działki:

RV – 4,6160 ha, RVI – 3,5157 ha, RIVb – 3,0158 ha, PsV – 1,1467 ha ŁIV – 0, 0013 ha, grunty rolne nie wymagają uzyskania zgodny na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

klasa gruntów wraz z powierzchnią

Od 0 m do 9 m

różnica poziomów terenu [m]

Brak ustaleń z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tereny niezagospodarowane, częściowo użytkowane rolniczo

obecne użytkowanie

NIE

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych

Brak danych.

Poziom wód gruntowych [m]

TAK

czy były prowadzone badania geologiczne terenu

TAK

ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu

TAK

Fragment terenu położony jest na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi o prawdopodobieństwie 1% i 0,5%. Gazociąg na działce nr 43/5

przeszkody podziemne

TAK

przeszkody występujące na powierzchni terenu

NIE

istniejące ograniczenia ekologiczne

NIE

budynki i zabudowania na terenie

Połączenia transportowe:

Droga gminna planowana do budowy w IV kwartale 2018 r. Klasa techniczna “D” dojazdowa. Kategoria ruchu KR3. Szerokość jezdni 7m.

droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

Droga ekspresowa S-8 bezpośredni
Autostrada A-1 – 30 km
Autostrada A-2 – 60 km

autostrada / droga krajowa [km]

Brak

porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km

Tomaszów Mazowiecki – 4 km

kolej [km]

Tomaszów Mazowiecki – 4,5 km

bocznica kolejowa [km]

Lotnisko cywilne Łódź „Lublinek” - 54 km
Lotnisko cywilne i towarowe – Lotnisko Chopina - Warszawa – 110 km

najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Łódź – 54 km

najbliższe miasto wojewódzkie [km]

Istniejąca infrastruktura:

NIE

elektryczność na terenie

Nie

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

Nie

napięcie

Nie

dostępna moc [MW]

NIE

gaz na terenie

Gazociąg na działce nr 43/5

odległość przyłącza od granicy działki [m]

Brak danych.

wartość kaloryczna [MJ/Nm3]

Ø 150

średnica rury [mm]

Brak danych.

dostępna objętość [Nm3/h]

NIE

woda na terenie

5 m

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

Brak danych

dostępna objętość [m3/24h]

NIE Kanalizacja planowana do budowy w IV kwartale 2018r.

kanalizacja na terenie

2,5 m

odległość przyłącza od granicy terenu [m]

25

dostępna objętość [m3/24h]

NIE

oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

NIE

telefony

1,4 km

odległość przyłącza od granicy terenu

Dodatkowe ilustracje:

foto - inwestycji
foto - inwestycji
foto - inwestycji
foto - inwestycji

Dodatkowe informacje:

Obok terenów Miasta Tomaszowa Mazowieckiego znajdują się tereny Gminy Tomaszów Mazowiecki.

uwagi

Anna Przybyłkowicz
Wydział Inwestycji Urząd Miasta
ul. P.O.W. 10/16
97-200 Tomaszów Mazowiecki
e-mail: anna.przybylkowicz@tomaszow-maz.pl
tel. +48 44 724 23 11 wew. 557

osoba przygotowująca ofertę

Klaudiusz Wilmański
Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
ul.Św.Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: +48/44 724 21 27 wewn. 224
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

Informacje techniczne:

Adam Koziełek
e-mail: adam.kozielek@tomaszow-maz.pl
mobile: +48 609 23 09 01

Janusz Łazowski
e-mail: janusz.lazowski@tomaszow-maz.pl
tel. +48 44 724 23 11 wew. 568

Informacje ogólne:

Anna Przybyłkowicz
e-mail: anna.przybylkowicz@tomaszow-maz.pl
tel. +48 44 724 23 11 wew. 557

Informacje o gruntach:

Mariusz Rybiński
e-mail: mariusz.rybinski@tomaszow-maz.pl
tel. +48 44 724 23 11 wew. 621

osoby do kontaktu


AKTUALNOŚCI

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza lokalnych przedsiębiorców na spotkanie

opis foto

W związku z nowymi rozporządzeniami - cała Polska jest Strefą – przedstawiciele ŁSSE chcieliby przybliżyć przedsiębiorcom nowe przepisy dotyczące pomocy publicznej.

"OD POMYSŁU DO PROJEKTU"

opis foto

Nabór wniosków o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Bezpłatne konsultacje w ramach MPI

opis foto

W listopadzie po raz kolejny w Tomaszowie będzie można skorzystać z bezpłatnych porad w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia z środków Unii Europejskiej. Aby móc skorzystać z konsultacji, wcześniej należy się zarejestrować wypełniając FORMULARZ i przesyłając go na adres LPIBelchatow@lodzkie.pl Konsultacje odbędą się 20 listopada w godzinach 11.00-13.30 w Urzędzie Miasta. Więcej informacji na www.rpo.lodzkie.pl lub po nr tel. 44 633 34 63.

XII EUROPEJSKIE FORUM GOSPODARCZE - ŁÓDZKIE 2019

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na XII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019, które odbędzie się w dniach 16-17 września 2019 r. w Vienna House Andel's Łódź. Szerokie spektrum tematów, znakomici goście i prelegenci sprawią, że będzie to spotkanie profesjonalistów, ale i osób zainteresowanych, oparte na doświadczeniu i wiedzy, a wymiana opinii będzie ogromną wartością.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE