Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

AKTUALNOŚCI

2018.02.11-14

Nowe kontakty gospodarcze

opis foto
Tomaszów Mazowiecki i powiat tomaszowski nawiązali współpracę z Klagenfurtem. W pierwszej połowie lutego przedstawiciele samorządów wzięli udział w wizycie studyjnej w austriackim mieście statutarnym.

W wyjeździe w dniach 11-14 lutego wzięli udział: prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko, wiceprezydent Tomasz Jurek, główny specjalista w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Anna Przybyłkowicz, wicestarosta powiatu tomaszowskiego Dariusz Kowalczyk i członek zarządu powiatu tomaszowskiego Leszek Ogórek. Głównym celem wizyty studyjnej było nawiązanie przez miasto Tomaszów Mazowiecki oraz powiat tomaszowski współpracy z samorządem regionu o podobnej charakterystyce gospodarczej, zapoznanie się z mechanizmami współpracy międzynarodowej w samorządzie innego kraju oraz wymiana doświadczeń w zakresie współpracy samorządu z biznesem. Tomaszowska delegacja uczestniczyła w spotkaniu w Parku Naukowo - Technologicznym Build! w Klagenfurcie – Lakeside Science & Technology Park. Jego misją jest zrównoważone wspieranie osób, które w kraju związkowym Karyntia chcą wdrażać innowacyjne pomysły na biznes. Wsparcie dotyczy zarówno działań merytorycznych (doradztwo, szkolenia, warsztaty), jak i lokalowych (wynajem powierzchni biurowych) oraz finansowych (dotacje, pożyczki). Co najważniejsze, możliwość ubiegania się o pomoc mają również obywatele Polski.

Kolejne spotkanie odbyło się w Ratuszu z burmistrz dr Marią-Luise Mathiaschitz. Głównym celem tej wizyty było nawiązanie dalszego kontaktu i współpracy pomiędzy dwoma samorządami. Na spotkaniu delegacja przedstawiła zarówno miasto Tomaszów Mazowiecki, jak i powiat tomaszowski. Charakterystyka regionu ukierunkowana była przede wszystkim na przedstawienie potencjału gospodarczego i walorów turystycznych, a także dotychczasowych osiągnięć i planowanych działań w zakresie rozwoju gospodarczego. W ratuszu nastąpiła także prezentacja wydziału gospodarczego miasta Klagenfurtu oraz dyskusja na temat doświadczeń pracowników tej komórki i Lokalnych Punktów Informacji Gospodarczej przy Urzędzie Miasta i Starostwie Powiatowym.

Wyjazd był również okazją do zapoznania się z działalnością Izby Gospodarczej w Karyntii. Podmiot ten wspiera austriackie firmy i reprezentuje ich interesy zarówno w kraju jak i zagranicą. Jako ich reprezentant, Izba zobowiązana jest do realizacji polityki przyjaznej dla biznesu oraz do wzmocnienia konkurencyjności krajowej gospodarki. Na spotkaniu doszło do wymiany informacji merytorycznych oraz rozmowy na temat potencjalnej współpracy. Spotkanie poprowadził dr Meinrad Hofferer, kierownik wydziału ds. gospodarki zagranicznej i Unii Europejskiej.

W trakcie wizyty uczestnicy poznali również potencjał turystyczny Klagenfurtu oraz sposób jego wykorzystywania w celu rozwoju gospodarczego regionu. Delegacja miała okazję poznać schemat pracy Straży Pożarnej w Klagenfurcie w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego. Przedstawiciele miasta i powiatu spotkali się też z konsulem honorowym dr Berndem Hesse, z którym rozmawiali na temat działań i inwestycji zarówno w mieście jak i powiecie tomaszowskim. Szczególne zainteresowanie skierowano na branżę ceramiczno-budowlaną oraz możliwości wykorzystywania lokalnych surowców mineralnych do wyrobów hutniczych.

Wizyta została zorganizowana w ramach projektu pt. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani nawiązaniem kontaktów gospodarczych z Klagenfurtem mogą kontaktować się z Lokalnymi Punktami Informacji Gospodarczej:

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
ul. P.O.W. 10/16 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 23 11 w. 257
e-mail: lpig@tomaszow-maz.pl

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
ul. św. Antoniego 41 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 724 21 27 w. 220
e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE