Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

AKTUALNOŚCI

2018-04-04

Aktywni Gospodarczo. Dyskutowali o potencjale gospodarczym

opis foto

Miasto Tomaszów Mazowiecki i powiat tomaszowski realizują projekt kompleksowej promocji potencjału gospodarczego. W ramach tego przedsięwzięcia powstał portal gospodarczy www.aktywnigospodarczo.pl, a przedsiębiorcy biorą udział w targach i szkoleniach. W środę (4 kwietnia) podsumowano dotychczasowe działania.

W spotkaniu, które odbyło się w sali konferencyjnej Areny Lodowej wzięli udział m.in. prezydent Marcin Witko, członek zarządu powiatu tomaszowskiego Leszek Ogórek oraz wójtowie gmin.

Wizytówką projektu jest portal gospodarczy www.aktywnigospodarczo.pl. Na stronie znajdują się oferty inwestycyjne gmin z terenu powiatu tomaszowskiego wzbogacone o m.in. mapy i zdjęcia. Witryna zawiera też zakładki: oferty eksportowe, potencjał gospodarczy, zasoby naturalne, potencjał kadrowy, czas wolny, atrakcje w regionie. Każda gmina posiada również swoją wizytówkę.

Grupą docelową działań ujętych w projekcie są podmioty gospodarcze z sektora MŚP, przede wszystkim działające w ramach specjalizacji regionalnych, prowadzące działalność gospodarczą na terenie powiatu tomaszowskiego. Przedsiębiorcy wzięli już udział w szkoleniach dot. prawnych, organizacyjnych i praktycznych aspektów działań pro - eksportowych. W Poznaniu podczas Targów Budownictwa i Architektury  promowały się firmy z terenu miasta i powiatu. W tym roku Tomaszów Mazowiecki i powiat tomaszowski nawiązali współpracę z Klagenfurtemn- austriackim miastem statutarnym.

„Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” to projekt partnerski realizowany przez gminę miasto Tomaszów Mazowiecki oraz powiat tomaszowski. Jego głównym celem jest rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość dotacji wynosi 723 817,54 zł.

Do wzrostu liczby inwestycji zagranicznych, rozwoju eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu, promowania rozwiązań ukierunkowanych na budowę międzynarodowej przewagi konkurencyjnej regionu przyczynią się następujące działania:

  • wypracowanie spójnej polityki inwestycyjnej, kompleksowej promocji gospodarczej w oparciu o przeprowadzoną Diagnozę atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału eksportowego Powiatu Tomaszowskiego wraz z rekomendacjami;
  • utworzenie systemu informacji gospodarczej (Lokalne Punkty Informacji Gospodarczej), utworzenie strony WWW zawierającej m.in.: przewodnik dla inwestora i eksportera, opis terenów inwestycyjnych oraz formatki eksportowe, przygotowanie spójnych wizerunkowo materiałów promocyjnych (katalogi i ulotki inwestycyjne oraz eksportowe);
  • podniesienie kompetencji kadr MŚP reprezentujących specjalizacje regionalne do udziału w wydarzeniach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych (szkolenia), nawiązywanie kontaktów na targach o randze międzynarodowej tj. Polagra Food i Budma w Poznaniu oraz innych, które wynikną z przeprowadzonej diagnozy (w tym zagraniczne);
  • przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.

Termin zakończenia projektu zaplanowany jest na wrzesień 2018 r.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE