Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

AKTUALNOŚCI

Dodatkowy nabór w ramach POPW i POIR - "Pakiet dla średnich miast"

W ramach programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) uruchomiona została druga edycja konkursu dedykowanego w ramach Pakietu dla średnich miasta w działaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Chcąc wykorzystać potencjał przedsiębiorców z Polski Wschodniej, uruchomiona została dodatkowa pula środków w działaniu, w tym 100 mln zł dedykowane dla MSP, które swoje innowacyjne pomysły biznesowe będą realizować na obszarze miast średniej wielkości lub na obszarze sąsiadujących z tymi miastami gmin. Maksymalna wartość dofinansowania na jeden projekt to 7 mln zł.
Nabór wniosków rozpocznie się 29 maja i potrwa do 31 lipca 2018r. Szczegółowe informacje na temat zasad naboru dostępne są w zakładce „Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku” na stronie www.miir.gov.pl/rozwoj-miast. Natomiast w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) uruchomiona została druga edycja konkursu dedykowanego w ramach Pakietu dla średnich miast w ramach działania 3.2 Wdrożenie wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek. Na dofinansowanie wdrożenia efektów wyników prac badawczo – rozwojowych dla przedsiębiorców realizujących projekty w miastach średnich lub gminach sąsiadujących w konkursie przeznaczone jest 500 mln zł. W ramach konkursu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o nawet 20 mln zł wsparcia na projekt. Nabór wniosków rozpoczął się 20 marca i potrwa do 5 grudnia 2018r. Szczegółowe informacje na temat zasad naboru dostępne są w zakładce „Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku” na stronie www.miir.gov.pl/rozwoj-miast. W obu przypadkach wsparcia udzielają konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE