Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

AKTUALNOŚCI

2018-06-22

Camper Strefy RozwoYou w Tomaszowie Mazowieckim

opis foto
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z naszego miasta i okolic w dniu 22 czerwca 2018 roku na Plac Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim! Czekać tam będą doradcy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w specjalnie przygotowanym dla Was camperze. Camper będzie „parkował” przy siedzibie Miejskiego Centrum Kultury (Plac Kościuszki 18) w godzinach 14.00-20.00.
Projekt Strefa RozwoYou realizowany jest przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wsparcie przewidziane w projekcie skierowane jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa łódzkiego. Dotowane jest do 80% wysokości budżetów szkoleniowych firm, maksymalnie 6 000 zł (wraz z wkładem własnym MŚP) na pracownika. Środki przekazywane w formie bonów rozwojowych można wydać na szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo oraz studia podyplomowe znajdujące się w BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH. Dotowani są: • pracownicy 50+ • osoby z niepełnosprawnością • pracownicy o niskich kwalifikacjach • przedsiębiorcy generujący najwięcej miejsc pracy • przedsiębiorcy z sektorów strategicznych • przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER BONY ROZWOJOWE to elektroniczny dokument posiadający określoną wartość nominalną i okres ważności uprawniający MŚP i/lub jego pracowników do skorzystania z wybranej usługi rozwojowej oferowanej przez firmy zarejestrowane w internetowej Bazie Usług Rozwojowych.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE