Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

AKTUALNOŚCI

Chcesz uniknąć podwyżki za energię? Masz czas do końca tygodnia

Ważna informacja dla mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców. 29 czerwca 2019 roku weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy „prądowej”. Zmienia ona reguły w zakresie ustalania cen energii elektrycznej w drugim półroczu 2019 roku i w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców przewiduje konieczność złożenia oświadczenia o spełnieniu przesłanek dla dalszego utrzymania cen energii, według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy.
Oświadczenie takie winno być złożone przedsiębiorstwu energetycznemu, z którym zawarta jest umowa sprzedaży energii elektrycznej albo umowa kompleksowa, w nieprzekraczalnym terminie 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. Termin ten upływa 27 lipca 2019 roku, który jest dniem wolnym od pracy. W związku z tym dla uniknięcia podwyżek cen energii elektrycznej w drugim półroczu 2019 roku mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy powinni złożyć oświadczenie przedsiębiorstwu energetycznemu, z którym mają zawartą umowę, najpóźniej 26 lipca 2019 roku. Ustawa została uchwalona 13 czerwca 2019 roku i zmieniła ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę i biokomponentach i biopaliwach stałych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1210). Jest to kolejna nowelizacja tzw. ustawy „prądowej”, uchwalonej w dniu 28 grudnia 2019 roku, na mocy której zamrożone zostały ceny energii elektrycznej na poziomie cen z 2018 roku. Poniżej zamieszczamy oświadczenie, które należy złożyć w przedsiębiorstwie energetycznym.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE