Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

AKTUALNOŚCI

Pożyczka rozwojowa dla MŚP z łódzkiego

opis foto
Trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Rozwojowa). Wnioski można składać w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Departamencie Pożyczek i Poręczeń, znajdującym się przy ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, w godzinach 08:30 – 15:00.

POŻYCZKA ROZWOJOWA

W ramach Funduszu udzielane są pożyczki:

  • w kwotach od 5 tys. do 1,5 mln. zł – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców;
  • w kwotach od 5 do 70 tys. zł – dla mikro przedsiębiorców typu start-up (prowadzących działalność do 24 miesięcy);

m.in. na wydatki w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (przykładowo: prace budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania).

O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, a inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w Łódzkiem. Standardowe oprocentowanie pożyczki wynosi 5,81 % w skali roku, przy okresie spłaty do 5 lat. Oprocentowanie rynkowe od 6,41% do 12,31% – w zależności od ratingu firmy oraz zabezpieczeń.

Więcej informacji w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego oraz tabeli oprocentowania pożyczki.

Pożyczka ma charakter rozwojowy i nie może zostać przeznaczona na:

  • spłatę zobowiązań finansowych w innych instytucjach finansowych,
  • zapłatę przeterminowanych faktur i zobowiązań wobec dostawców,
  • bieżące płatności firmy (m.in. ZUS, US, podatki, czynsze, wynagrodzenia itp.).

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://larr.pl/jeremie2pr?fbclid=IwAR2HJN1KV_skAYn3ltMrdDtgnFyOj1jcAG_6MA7bnbLg6IGzf6G7Jk8uNF4 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE