Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

Przewodnik Inwestora

Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych dot. wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi

Nazwa Usługi:

Jeżeli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi, projekt robót geologicznych nie wymaga zatwierdzenia, natomiast podlega zgłoszeniu staroście.

Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu.

Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli:

  1. sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku,
  2. projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.

Podstawa prawna:

  • art. 85 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz.1131, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz.1696, zm. Dz. U. z 2015 r. poz.964).
  • art. 122a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. t.j. z 2017r., poz. 1257).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

  1. wniosek (zgłoszenie),
  2. projekt robót geologicznych dot. wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi (2 egz.).

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 205
ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
tel. (044) 724-21 27, wew. 205
godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30- 15.30, wtorek: 7.30- 17.00

Czas załatwienia sprawy:

do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Stan prawny:

Stan załatwienia sprawy można sprawdzić wysyłając na adres: srodowisko@powiat-tomaszowski.pl zapytanie w temacie którego treść będzie zawierać: imię, nazwisko osoby składającej wniosek , datę złożenia wniosku oraz krótką informację charakteryzującą przedmiotową sprawę. Odpowiedź zostanie odesłana bez zbędnej zwłoki.

Sposób załatwienia sprawy:

przyjęcie zgłoszenia

Opłata Skarbowa:

Nie podlega opłacie skarbowej.

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na spotkanie: "Chiny lokalne. Mechanizmy. Szanse, Wyzwania"

opis foto
Firma Hatrans Logistic i Ośrodek Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w prezentacji raportu "Chiny lokalne. Mechanizmy. Szanse, Wyzwania", która odbędzie się 12 czerwca o godzinie 17.00 w Pałacu Biedermanna przy ulicy Franciszkańskiej 1/5 w Łodzi.

Zgłoś swoją firmę na Targi Nowych Technologii w Arenie

opis foto
Zapraszamy do udziału w II edycji Targów Nowych Technologii. Jesteś z branży: budowlanej, odnawialnych źródeł energii, ekologii czy elektro-mobilności? Prowadzisz swoją firmę w województwie łódzkim? Reprezentujesz micro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo? Oferta Twojej firmy oparta jest na szeroko rozumianych nowoczesnych technologiach? Zapraszamy!

Spotkanie dla przedsiębiorców

opis foto

Planujesz nową inwestycję? Możesz nie płacić podatku dochodowego! Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza przedsiębiorców na spotkanie konsultacyjne.

Rekrutacja dla tomaszowskich przedsiębiorstw z branży odzieżowej na Targi THE ONE MILANO 2023 we Włoszech

opis foto

Prezydent Marcin Witko zaprasza przedsiębiorców MŚP z terenu Tomaszowa Mazowieckiego do zgłaszania uczestnictwa w Międzynarodowych targach odzieży wierzchniej i Haute-à-porter THE ONE MILANO 2023. Przed nami kolejne działanie w ramach projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego”. Tym razem zapraszamy Państwa do uczestnictwa w targach zagranicznych.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE